Referat fra årsmøde 2019

Årsmøde i lokalafdelingen Roskilde, mandag den 9. september 2019

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Beretning om lokalafdelingen

3. Aflæggelse af regnskab

4. Valg af Lokalafdelingsformand

5. Valg af Afdelingskasserer

6. Valg af Afdelingsnæstformand

7. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af afdelingsrevisor og –suppleant

9. Eventuelt

Referat fra Årsmøde ved Lokalafdelingsformand Helle Larsen. 

Ad1 Valg af dirigent

Henrik Prip meldte sig selv, og han blev valgt.

Ad2 Beretning om lokalafdelingen Roskilde

Lokalformanden takkede for det store fremmøde.

Lokalafdelingen har i det sidste år afholdt følgende arrangementer.

8.Oktober - Klosterkælderen, hvor Martin kom og fortalte om 9 nye spændende nordiske øl.

16. November - Juleølssmagning i Frivilligcenteret, hvor vi startede med Skinke, grønlangkål, stuvet grønsager samt brune og hvide kartofler og hertil 4 Danske øl og 7 fra andre europæiske lande.

11. december - Byens Hus, besøg af SpyBrew, og hans Santa's Frosty Nuts, efterfulgt af en tipskupon med 7 øl spørgsmål og hertil æbleskiver.

14. januar - Byens Hus, besøg af AleFarm.

11. februar - Byens Hus, Finale ølsmagning for afstemning til årets ølnyhed.

11. marts - Bygens Hus, Hjemmebryg Aften.

8. april - Klosterkælderen, hvor Martin kom og fortalte om 9 dejlige øl. De 7 fra helt lokale bryggerier. 

13. maj - Klosterkælderen, med 3 næsten valgfrie ølvalg. 

15. juni - Herslev Bryghus med rundvisning, mad samt dejlig øl.

10. august - Øl i Folkeparken.

22. august - Besøg hos Nørrebro Bryghus.

7. september - Ølletsdag hos Klosterkælderen og Røde Port.

Ad3 Aflæggelse af regnskab - Se nedenfor

Afdelingsrevisoren kommenterede at regnskabet ser fint ud.

Ad4 Valg af Lokalafdelingsformand
Helle Larsen blev genvalgt.

Ad5 Valg af Afdelingskasserer
Steen Frølund blev genvalgt.

Ad6 Valg af Afdelingsnæstformand
Rune Spliid blev genvalgt.

Ad7 Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen foreslog at de nuværende 6 personer ønskes forøget til 8 personer, for at få det daglige bestyrelses arbejde til at fungere.

Bestyrelsesmedlemmer som også blev genvalgt er:
Carsten Jensen
Mogens Larsen

3 nye medlemmer som meldte sig til bestyrelsen er:
Brian Lund
Jens Jørgen Iversen
Peter Hendriksen

Ad8 Valg af afdelingsrevisor og –suppleant
Jim Nielsen afdelingsrevisor blev genvalgt
Henrik Prip afdelingsrevisorsuppleant blev genvalgt.

Ad9 Eventuelt
Der var ikke noget nævneværdigt.