Årsmøde referat og regnskab

Gældende dagsorden for paragraf 14 forening.

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om lokalafdelingen
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Valg af Lokalafdelingsformand
 5. Valg af Afdelingskasserer
 6. Evt. valg af Afdelingsnæstformand
 7. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af afdelingsrevisor og – suppleant
 9. Eventuelt

   

1. Valg af dirigent
   Her foreslog formanden Helle, Jens Jørgen Ingwersen til dirigent.
   Han blev herefter valgt.
   Han takkede og gav ordet videre til formanden for en årsberetning.

2. Beretning om lokalafdelingen fra Helle.
   Oktober. Røde Port Bistro, Bryghus og Bottleshop
   Mini Beer Battle mellem Knut - Røde Port og John - Ninkasira med polske øl.
   Smagningen blev krydret med sjove og interessante informationer om øllet og bryggeriet. 

   November. Juleølssmagning med mad i Byens Hus.
   Her var smagning med bredt udsnit af danske julebryg og et par udenlandske.

   November. Bustur hos Hornbeer.  
   Her fik vi lækker Tapas og hertil serverede de alle deres nye juleøl samt andre at deres nye øl, hele tiden med
   indslag om tilblivelsen af øllet og deres visioner for Hornbeer fremover.

   December. Øl-quiz og æbleskiver i Byens Hus.

   Januar. Claus Wordenskjold kom forbi Byens Hus og fortalte om Trappist Øl.

   Februar. Var vi samlet hos Gustav Wieds som bryggeriet Åben fra Kolding har overtaget.
   Her præsenterede Philip os for 8 spændende øl.

   Marts. Håndbrygger aften i Byens Hus.

   Corona aflysning i April, Maj og Juni.

   August. BeerWalk i Roskilde mellem 5 af vores dejlige ølbarer.

3. Aflæggelse af regnskab
   Steen delte kopi af regnskabet rundt og gennemgik hovedpunkterne. Jim havde et par mindre
   kommentar til regnskabet og der var også et par spørgsmål fra medlemmerne omkring
   nuværende kassebeholdning. Steen fortalte at kassebeholdning er lige under
   10.000kr., han beklagede fejlen uden kopieringen, men Jim kunne bekræfte at beløbet var ok.
   Der var også et spørgsmål til udgiften ”Salgsomkostninger”, Steen svarede at det var indkøbte
   T-shirt til Øl i Folkeparken.

4. Valg af Lokalafdelingsformand
    Helle gentog, hvad der også havde været udsendt i nyhed mail til alle medlemmerne, at hun
    ikke ønskede genvalg. Der var ikke nogen der melde sig til posten, og dirigenten valgte derfor at
    lave en tænkepause. Herefter blev Henrik Prip foreslået. Han meddelte at hvis der ikke var
    andre så ville han gerne. Herefter blev han valgt.  

5. Valg af Afdelingskasserer
    Steen blev genvalgt.

6. Evt. valg af Afdelingsnæstformand
    Punktet blev udskudt til konstitueringen af den nye bestyrelse.

7. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige
    bestyrelsesmedlemmer.

    Dirigenten spurgte om alle i den gamle bestyrelse, undtagen formanden og kasseren ønskede at
    genopstille. Webmaster Mogens ønskede genvalg, for at afslutte brugen af Typo3, men ønsker
    ikke at forsætte som webmaster efter Typo3, når det bliver aktuelt.
    De øvrige ønskede alle genvalg.
    Det blev derfor besluttet at 8 bestyrelsesmedlemmer var passende.

8. Valg af afdelingsrevisor og –suppleant
    Jim Nielsen blev valgt som afdelingsrevisor og
    Jan Lauridsen blev valgt som afdelingsrevisorsuppleant.

9. Eventuelt
    Steen spurgte, om det fremover vil være muligt selv at vælge tilknytning til sin foretrukne
    lokalafdeling, uanset bopæl? Mette næstformand i hovedbestyrelsen svarer - at det vil blive taget
    med til hovedbestyrelsen. Mette fortalte også at der arbejdes på at lokalforeningerne vil få del i
    medlemskontingentet.

    Steen spurgte, om der var interesse for smagning med mad, så det vil være muligt selv at afholde
    smagningerne hos Røde Port Bistro? Dermed vil bestyrelsen have mindre arbejde i form af oprydning
    efterfølgende, og alle inkl. bestyrelsen kan komme hjem i ordentlig tid. Medlemmerne var ikke
    afvisende, så det må komme an på en prøve.

Regnskab