Årsmøde referat fra lokalafdelingen i Roskilde den 13. september 2021

Gældende dagsorden for paragraf 14 forening.

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om lokalafdelingen
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Valg af Lokalafdelingsformand
  5. Valg af Afdelingskasserer
  6. Evt. valg af Afdelingsnæstformand
  7. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af afdelingsrevisor og – suppleant
  9. Eventuelt

1. Valg af dirigent
   Henrik Palm (regionsformand) blev valgt.
   Han takkede og gav ordet videre til formanden for en årsberetning.

2. Beretning om lokalafdelingen fra Henrik.
   Formanden, Henrik, stopper efter dette ene år, da han ikke føler, han har kunnet bidrage med det,
   han ønskede. Der har været afholdt to arrangementer, samt øllets dag.
   Det har været svært for bestyrelsen at mødes grundet corona
   280 medlemmerer vi pt, et lille fald.

3. Aflæggelse af regnskab
   Der er et lille overskud, men ellers blev regnskabet ikke gennemgået. Der har været kamp med
   skattevæsenet, og foreningen får nu penge tilbage fra selskabsskatteordningen.
   Den er foreningen ikke fremover pålagt, men til gengæld må der ikke være salg i foreningen til
   ikke-medlemmer.

4. Valg af Lokalafdelingsformand
    Steen Frølund  

5. Valg af Afdelingskasserer
    Christian Boeberg

6. Evt. valg af Afdelingsnæstformand
    Punktet blev udskudt til konstitueringen af den nye bestyrelse.

7. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige
    bestyrelsesmedlemmer.
    Rune Spliid, Jens Jørgen Jørgensen, Ulla Schneller, Mogens Larsen, Carsten Jensen

8. Valg af afdelingsrevisor og –suppleant
    Jim Nielsen blev valgt som afdelingsrevisor og
    Henrik Prip blev valgt som afdelingsrevisorsuppleant.

9. Eventuelt
    Mogens orienterede om det Roskilde bryglaug. Der holdes møde et par gange om året i Byens hus.
    Ved interesse kan man blive tilmeldt en mail liste og herved få besked om næste møde.
    Henvendelse til Helle på helle.larsen@ale.dk.

Referent Ulla Schneller