Kære håndbryggere (og medlemmer som ønsker at brygge),

Møde for alle håndbryggere og dem som gå med tanker om at komme i gang med håndbryg i Roskilde lokalforening.

Torsdag den 19. September, kl.19.00 i Byenshus, stændertorvet 1

Denne aften opfordre vi alle der brygger øl, fra begynder til den rutinerede, til at møde op for at snak om vores fælles passion, nemlig ølbrygning samt finde ud af om der er et ønske, for at oprette et bryglaug.
Man må meget gerne tage lidt hjemmebrygget øl med til denne aften.
Vi melder tilbage til alle de tilmeldte, om hvor mange tilmeldte vi bliver for mængde af øl, men det er absolut ikke et krav for at komme denne aften.   

Tilmelding via https://roskildeale.nemtilmeld.dk/ – Tilmelding senest den 16. september.

Emner til første møde:

  • Drøftelse af BØER (eller hvad vi nu kalder det)
  • Etablering af en kommunikationsplatform (e-mail, Facebook-gruppe, hjemmeside…)
  • Snak om ønsker til initiativer, og hvorledes disse realiseres
  • Hvad lærte vi på håndbryggermødet i marts i lokalforeningen
  • Smagning af medbragte øl
  • Snak om udstyr.

Bryggende ølentusiaster i Roskilde – BØER.

Om BØER

BØER er en undergruppe af danske ølentusiasters lokalafdeling i Roskilde.

Der kræves medlemskab af danske ølentusiaster for at være med i gruppen.

Formålet med BØER er at den gruppe af ølentusiaster, som også er håndbryggere (eller ønsker at brygge), har mulighed for at mødes og/eller deltage i fælles aktiviteter omkring ølbrygning.

Gruppen er ikke nogen selvstændig forening.

BØER kan trække på lokalafdelingens aftaler med kommunen om lokaler.

Et af medlemmerne fungerer som kontaktperson til danske ølentusiasters ledelse i Roskilde.

Kontaktpersonen vælges for et år ad gangen.

Eventuelle udgifter i forbindelse med aktiviteter aftales og dækkes af de personer, som deltager.

Ingen medlemmer kan uden forudgående aftale pålægge andre medlemmer udgifter eller indgå forpligtigende aftaler.

Aktivitet

Der afholdes 1-2 ordinære møder/aktiviteter om året.

Herudover kan der aftales flere møder/aktiviteter.

Initiativet til emne, tidspunkt mv. til næste ordinære møde går på omgang i gruppen.

Alle medlemmer af BØER kan stille forslag til og tage initiativ til et møde/aktivitet såvel indenfor som udenfor det/de ordinære møder.

Medlemmer medbringer sædvanligvis eget håndbrygget øl til møder/aktiviteter.

Det er dog ikke noget krav, at man har en ny øl med hver gang gruppen mødes. Man kan fx tage en øl med, som man gerne vil brygge, eller man kan tage en ”gammel” øl med.

Ophør

Hvis der er færre end 8 medlemmer opløses gruppen.

Kontaktpersonen meddeler ophør til lokalformanden for ølentusiasterne i Roskilde.