Kære medlemmer.

Nyhedsmail September 2019

Oversigt over kommende aktiviteter i September.

7. September, Ølletsdag

9. september, Årsmøde og besøg af Lyngbeer

19. September, Håndbryggermøde (oprettelse at et bryglaug)

Lørdag den 7 September fra kl.11.00 til kl.18.00 Ølletsdag.
Vi afholder Ølletsdag i samarbejde med Klosterkælderen og Røde Port Bottleshop i Roskilde.
Alle er velkomne til at kikke forbi. 

Mandag den 9. September kl.19.00, Årsmøde og besøg af Lyngbeer,
i Byenshus, Stændertorvet 1.
Til Årsmødet, vil der blive serveres en øl.  
Alle medlemmer er velkomne til Årsmødet.

Indkomne forslag skal være bestyrelse i hænde senest den 2 september.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om lokalafdelingen

3. Aflæggelse af regnskab

4. Valg af Lokalafdelingsformand

5. Valg af Afdelingskasserer

6. Valg af Afdelingsnæstformand

7. Beslutning om antal af menige bestyrelsesmedlemmer - 4 personer 

8. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af afdelingsrevisor og –suppleant

10. Eventuelt

Der skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen, så vi bliver i alt 7 bestyrelsesmedlemmer.

Nuværende bestyrelsen har et stor ønske om de to nye bestyrelse medlemmer skal være med til at styrke vores PR arbejde.

Efter Årsmødet ca. kl.20.00 får vi besøg af Lyngbeer og vi serverer en sandwich.

Lyngbeer smagningen med sandwich koster 200kr. og kræver tilmelding via https://roskildeale.nemtilmeld.dk/ - Tilmelding senest den 3. september.

Torsdag den 19. September, kl.19.00 i Byenshus, stændertorvet 1

Denne aften opfordre vi alle der brygger øl, fra begynder til den rutinerede, til at møde op for at snak om vores fælles passion, nemlig ølbrygning samt finde ud af om der er et ønske, for at oprette et bryglaug.
Man må meget gerne tage lidt hjemmebrygget øl med til denne aften.
Tilmelding via https://roskildeale.nemtilmeld.dk/ – Tilmelding senest den 16. september.