Kære medlemmer - Generalforsamling 2020 er aflyst

Danske Ølentusiaster ser sig nødsaget til at aflyse vores generalforsamling.

Det sker efter den seneste tids stigende trussel om coronavirus.

Vi kan ikke som forening tage ansvaret for vores medlemmers helbred ved at samle dem til et stort medlemsarrangement i denne måned, hvor truslen om coronavirussen er stigende.
Vi har på nuværende tidspunkt valgt at aflyse og har ikke planer om at afholde generalforsamlingen på et senere tidspunkt.
Næste generalforsamling vil således først være lørdag den 20. marts 2021.
Eventuelle punkter på dagsordenen, som kræver medlemmernes stemmer vil blive klaret på anden vis, og vi vil opdatere jer, når de praktiske detaljer er på plads.
Bemærkninger til dette kan fremsendes direkte til klaus.rehkopff@ale.dk.
Bemærk også vores vedtægters §5 stk. 6 om “Ekstraordinær Generalforsamling” – I er velkomne til at stille forslag herom, gerne til samme mail.
Vi beklager de eventuelle gener, som det måtte give.
Men vi gør dette for at passe på jer og jeres nærmeste.