DØE Slagelse Årsmøde 2008

Der indkaldes hermed til årsmøde i Danske Ølentusiasters Lokalafdeling Slagelse. Årsmødet finder sted onsdag 8. oktober 2008 klokken 19.00 i Slagelse. Præcist sted kommer snarest.

Foreningen giver som de foregående år en øl i forbindelse med årsmødet.

Dagsordenen er som beskrevet i vedtægterne, dog med den tilføjelse, at vi tillige vælger en

kasser/økonomiansvarlig blandt bestyrelsens medlemmer.

1. Valg af dirigent samt referent.

2. Beretning om Lokalafdelingen ved lokalformanden. Beretning om økonomi ved kassereren.

3. Valg af Lokalafdelingsformand

4. Valg af Lokalafdelingsnæstformand

5. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer, tre personer.

5.1 Valg af kasser/økonomiansvarlig blandt de i bestyrelsen indvalgte personer.

6. Eventuelt - herunder input fra salen med hensyn til tiltag for 2009. Brainstorm. Kom med gode idéer til morsomme arrangementer.

7. Festivalchef Marttin Stuart Nielsen fortæller om den på det tidspunkt overståede store festival i Valby. Hvordan gik det med at afholde så stort et arrangement?

Der er ingen tilmeldingspligt til årsmødet. Alle medlemmer af Lokalafdeling Slagelse, der møder op med gyldigt medlemskort, har stemmeret og kan indtil påbegyndelsen af afstemningerne om lokalafdelingens tillidsposter, stille op som kandidat til disse. Lokalbestyrelsen opfordrer medlemmerne til at stille op til lokalafdelingens tillidsposter.