Ændring til indkaldelse til ordinært årsmøde

OBS: Grundet at biblioteket ikke er ledigt den dag, er vi nødsaget til at flytte

mødet til:

Jens Jørgen Mogensen

Jasminvej 31

4200 Slagelse.

Mødet er stadig den 26/10  fra kl 19.30 til ca. 21.30.

Før selve årsmødet er der mad og drikke ,dette starter kl 19.00.

Dagsordenen er:

Dagsorden jfr. vedtægterne og da den gamle bestyrelse ikke stiller op til genvalg skal vi opfordre interesserede i at melde sig,( hvis ikke Slagelse Lokalafdeling skal lukke).

Dagsorden på årsmødet : 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning om Lokalafdelingen 
3. valg af bestyrelsesmedlemer
4. Eventuelt 

Tilmelding til spisning senest søndag d. 23/10-11 på David.Jensen@ale.dk og indkomne forslag der skal på dagsordnen til samme mail senest d. 12/10-11.