VIGTIGT - Ekstraordinært årsmøde - VIGTIGT

1. Ekstraordinært årsmøde

2. Medlemsmøde

1. Ekstraordinært Årsmøde

4 november 2008 - 18:00 til 18:30 på Slagelse Bibliotek, mødelokale 2

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT

 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT

Skal vi fortsat have en lokalafdeling i Slagelse?

Så skal vi have fundet en formand for lokalafdelingen.

På det ordinære årsmøde var der ikke nogen, der ville opstille til formandsposten, - som ikke medfører den voldsomste arbejdsbelastning. Slet ikke da det blev tilkendegivet, at der var kandidater til posterne som næstformand, økonomibestyrer og menigt bestyrelsesmedlem. Heraf var to fra den nuværende bestyrelse, så der vil være erfarne kræfter at trække på.

Skulle du have lyst til at påtage dig denne overkommelige post, så mød op den 4. november på Slagelse Bibliotek og hold dig ikke tilbage.

Dagsorden for mødet:

1. Valg af formand

2. Valg af næstformand

3. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

4. Evt.

Vel mødt og højt skum

2. Medlemsmøde med gæst

4 november 2008 - 18:30 til 21:30 på Slagelse Bibliotek, mødelokale 2

Efter at vi forhåbentlig har fundet en ny formand på det ekstraordinære årsmøde, så går vi videre til et ordinært medlemsmøde.

Vi håber at få foreningens festivalchef Marttin Stuart Nielsen til at komme og fortælle, da han desværre måtte melde afbud p.g.a. sygdom til det ordinære årsmøde.

I forbindelse med dette møde vil lokalafdelingen byde på smørebrød og øl til medlemmerne. Ikke medlemmer er velkomne mod en egenbetaling på 100 kr. Det er derfor nødvendigt at du tilmelder dig dette arrangement, så vi kan være sikre på at have bestilt nok smørebrød og købt nok øl. :o)

Tilmelding skal ske til Kirsten på kirsten.nielsen@ale.dk, mobil 42 29 29 36 eller tlf. 46 36 29 36. Husk at oplyse medlemsnummer ved tilmeldingen og at  medbringe medlemskortet på dagen. Sidste frist for tilmelding er torsdag den 30. oktober kl. 15. Ikke medlemmer vil først blive betragtet som endeligt tilmeldt, såfremt der senest den 29. oktober desuden er indgået 100 kr. på konto 6150-0001726790 i Skælskør Bank.