1. INDKALDELSE TIL STIFTENDE GENERALFORSAMLING

I FORENINGEN

 

”SLAGELSE DANSKE ØLFESTIVAL”

 

 

Danske Ølentusiasters lokalafdeling i Slagelse indkalder i samarbejde med Upper Hill til stiftende generalforsamling på Upper Hill, Schweizerpladsen 5 i Slagelse

 

kl. 18:30 onsdag den 5. december 2007

 

Baggrunden for at stifte foreningen ”Slagelse Danske Ølfestival” er den succes, som vi havde med at holde en ølfestival på Schweizerpladsen på Øllets Dag i år. Vi synes derfor der er basis for at gøre festivalen til en tilbagevendende begivenhed på en måde, så mulighederne for at markedsføre Slagelse udnyttes optimalt.

 

Foreningens formål vil derfor blive at fremme ølkulturen på en sober og festlig måde ved at præsentere et bredt, varieret og mangfoldigt udbud af såvel øl som øltyper fra danske bryggerier og samtidig markedsføre Slagelse.

 

Til det formål forestiller vi os en forening, der er åben for alle; såvel privatpersoner som forretningsdrivende og firmaer. Vi håber derfor på et stort fremmøde den 5/12. Mød endelig op hvad enten du ønsker at deltage i bestyrelsen eller i en af de arbejdsgrupper, vi forestiller os nedsat til de forskellige opgaver, der ligger i at stable sådan en festival på benene. Det kan være markedsføring, kontakt til bryggerierne, logistik m.m. Eller hvis du har lyst til at være vores revisor.

 

Upper Hill vil under generalforsamlingen være vært ved sandwich og 1 øl til deltagerne. Efter generalforsamlingen, vil der kl. 20 være smagning af juleøl for egen regning. 5 forskellige smagsprøver for 80 kroner (opkræves i forbindelse med arrangementet). Af hensyn til traktementet bedes du tilmelde dig senest tirsdag den 4. december kl. 12 – med angivelse af om du ønsker at deltage i både generalforsamling og ølsmagning – til:

 

 • DØE’s lokale formand Kirsten Grahn Nielsen på mobil 42 29 29 36 eller mail kirsten.nielsen@ale.dk
 • DØE’s lokale næstformand Ronny Larsen på tlf. 57 83 22 23 eller mail ronny.larsen@ale.dk
 • Upper Hill på tlf. 58 53 00 09 eller mail info@upperhill.dk

Har du ikke mulighed for at deltage den 5. december, men vil du gerne deltage i bestyrelsen eller i arbejdet i øvrigt, så lad os det endelig vide.

 

Den stiftende generalforsamling vil blive afviklet efter følgende dagsorden:

 1. Formalia

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af referent

  3. Valg af stemmetællere

  4. Øvrige formalia

 2. Valg af bestyrelse (bestyrelsen konstituerer sig selv).

  1. 2 medlemmer fra DØE, vælges for 1 år

  2. 2 medlemmer fra DØE, vælges for 2 år

  3. 1 repræsentant fra Slagelse Erhvervsforening, vælges for 1 år

  4. 1 repræsentant fra Hotel- og restaurationsbranchen, vælges for1 år

  5. 1 repræsentant fra de lokale bryggerier, vælges for 1 år

 3. Valg af kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant

 4. "Valg" af interesserede til arbejdsgrupper samt revisor

 5. Eventuelt