Frivillige søges og næste arrangement

Da der er flere bryggerier i år, der her i sidste øjeblik har meddelt, at de ikke selv er i stand til at bemande en stand, så skal jeg endnu en gang opfordre vore gode medlemmer til at melde sig som frivillige til at give en hånd med. Jo flere vi er jo kortere tid vil den enkelte skulle være på.

Lad mig også erindre om vores arrangement "Kvinde kend din øl" på onsdag, som foregår hos Humletorvet, der er medarrangør. Tilmelding til ronny.larsen@ale.dk. Ikke kun kvinder er velkomne. Prisen er 80 kr. for medlemmer og 100 kr. for gæster.