Nyhedsbrev november 2008

I dette nyhedsbrev kan du læse om følgende: 

1. Årsmøder

2. Kommende arrangementer

3. Ølrejse til England

Årsmøder

Jo, den er god nok. Der skal stå årsmøder. Som du måske har bemærket, så måtte vi ud i at afholde et ekstraordinært årsmøde for at sikre, at du fortsat kunne have en lokal forening med lokale arrangementer.

På det ordinære årsmøde lykkedes det nemlig ikke at finde en person, der var villig til at påtage sig formandsposten, hvilket var nødvendigt, da den nuværende formand og næstformand begge trådte ud af bestyrelsen for at overlade pladserne til nye kræfter.

På det ordinære årsmøde fik vi tilkendegivelse af, at 3 af de deltagende var villige til at træde ind i bestyrelsen. 1 ny og 2 fra den gamle bestyrelse og at der blandt dem var villighed til at beklæde næstformandsposten samt styre den lokale økonomi. Derfor fandt vi, at der var grundlag for at forsøge med et ekstraordinært årsmøde i håb om, at det kunne lykkes at bevare den lokale forening og dermed muligheden for lokale arrangementer.

På det ekstraordinære årsmøde lykkedes det, så vi nu har en bestyrelse med følgende sammensætning:

  • David Jensen, formand
  • Jens Jørgen Mogensen, næstformand
  • Svend Nielsen, økonomiansvarlig
  • Ole Thomsen, bestyrelsesmedlem

Den afgående formand aflagde beretning på det ordinære årsmøde. Desværre må vi konstatere, at det kniber med at samle nok deltagere til de lokale møder, hvorfor der har været en del aflysninger i årets løb. Som konsekvens er der talt om at satse på et medlemsmøde ca. hver anden måned frem hver måned, så bestyrelsen ikke bruger unødigt mange kræfter på at stable noget på benene for så blot at måtte aflyse det.

Som underholdene indslag havde vi foreningens festivalchef Marttin Stuart Nielsen til at komme og fortælle om, hvordan det havde været at arrangere den store Europæiske Ølfestival i Valby, som var en markering af, at foreningen i år fyldte 10 år. Samt hvordan den egentlig var forløbet. Det gjorde han levende og engageret krydret med små pudsige historier og et indblik i, hvad der sker bag kulissen om man så må sige. De ting vi som besøgende ikke ser og mærker noget til.

Kommende arrangementer

Allerede på årsmødet blev der mumlet noget om juleølssmagning, så jeg er sikker på, at der bliver anledning til at mødes over noget godt juleøl senere på året. :o)

Ølrejse til England

Tur til England med DFDS 4. dec

Vi gør opmærksom på, at DFDS i samarbejde med Danske Ølentusiaster, Esbjerg, har lavet en tur til England.

Afrejse 4. december 2008. Pris pr. deltager 998 kr. Læs mere på www.dfds.dk/olcruise.