Indbydelse til ordinært årsmøde

Lokalbestyrelsen i Slagelse har besluttet at vi holder årsmødet på Slagelse Bibliotek onsdag d. 26/10-11 fra kl 19.00 til ca. 21.30. Inden selve mødet vil foreningen være vært for en gang mad baseret på øl og dertil lidt øl i glasset. Ønsker man ikke at deltage i spisningen begynder vi selve årsmødet kl. 19.30, men mad og øl denne aften er altså på foreningens regning.
Dagsorden jfr. vedtægterne og da den gamle bestyrelse ikke stiller op til genvalg skal vi opfordre interesserede i at melde sig,( hvis ikke Slagelse Lokalafdeling skal lukke).

Dagsorden på årsmødet : 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning om Lokalafdelingen 
3. valg af bestyrelsesmedlemer
4. Eventuelt 

Tilmelding til spisning senest søndag d. 23/10-11 på David.Jensen@ale.dk og indkomne forslag der skal på dagsordnen til samme mail senest d. 12/10-11.