Reminder årsmøde 2008

Som tidligere annonceret, så nærmer tiden for årsmødet sig. Det afholdes onsdag den 8. oktober 2008 kl. 19 i mødelokale 1 på Slagelse Bibliotek.

Foreningen giver som de foregående år en øl i forbindelse med årsmødet.

Dagsordenen er som beskrevet i vedtægterne, dog med den tilføjelse, at vi tillige vælger en kasser/økonomiansvarlig blandt bestyrelsens medlemmer.


1. Valg af dirigent samt referent.
2. Beretning om Lokalafdelingen ved lokalformanden. Beretning om økonomi ved kassereren.
3. Valg af Lokalafdelingsformand - Kirsten genopstiller ikke
4. Valg af Lokalafdelingsnæstformand - Ronny genopstiller ikke
5. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer, tre personer - Svend og Ole modtager genvalg
   5.1 Valg af kasser/økonomiansvarlig blandt de i bestyrelsen indvalgte personer - Svend modtager genvalg
6. Eventuelt - herunder input fra salen med hensyn til tiltag for 2009. Brainstorm. Kom med gode idéer til morsomme arrangementer.

7. Festivalchef Marttin Stuart Nielsen fortæller om den på det tidspunkt overståede store festival i Valby. Hvordan gik det med at afholde så stort et arrangement?


Der er ingen tilmeldingspligt til årsmødet. Alle medlemmer af Lokalafdeling Slagelse, der møder op med gyldigt medlemskort, har stemmeret og kan indtil påbegyndelsen af afstemningerne om lokalafdelingens tillidsposter, stille op som kandidat til disse. Lokalbestyrelsen opfordrer medlemmerne til at stille op til lokalafdelingens tillidsposter, da der som det fremgår af dagsordenen er et par stykker, der ikke genopstiller.

 

Hverken Ole eller Svend ønsker at overtage formands- eller næstformandsposten, så det er vigtigt for lokalafdelingens overlevelse, at der er nogle friske kræfter, der har mod på at træde til. Der er ikke tale om voldsomt belastende poster, - men Ronny og Kirsten har været med i mange år og føler, det er på tide, at der kommer nye kræfter til.

Vi har i år valgt at holde mødet i et mødelokale på Slagelse Centralbibliotek, hvorfor der ikke vil være salg af øl under mødet. I stedet opfordrer vi til, at du tager lidt med selv, - og gerne så der er mulighed for at bytte indbyrdes.

 

Vel mødt.