Lokalt årsmøde 2007

Den 5. september 2007 afholdtes lokalt årsmøde i Danske Ølentusiaster i Sønderborg. Vanen tro fandt mødet sted på Penny Lane, og der deltog ca. 26 til spisning og ca. 32 til efterfølgende årsmøde og foredrag ved Lars Jensen.
Menuen denne aften bestod af ølmarineret svinekam stegt som vildt.

Dagsordenen for årsmødet er som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om lokalafdelingen
  3. Valg af lokalformand
  4. Valg af lokal næsteformand
  5. Valg af lokaludvalgsmedlemmer
  6. Eventuelt

PKT. 1 VALG AF DIRIGENT
Ulf Roed blev foreslået og valgt. 
Ulf tilføjede et punkt 1a til dagsordenen, eftersom der skulle vælges en referant. Efter lidt tavshed blev Rie Clausen foreslået og valgt. 

PKT. 2. BERETNING OM LOKALAFDELINGEN
Hans Peter fortalte om hvilke poster de forskellige lokaludvalgsmedlemmer har haft i det seneste års tid, samt om antallet af hyggelige møder.
Derefter blev årets arrangementer gennemgået, der har været arrangeret ikke mindre end 23 arrangementer, hvoraf 2 blev aflyst pga. for få tilmeldte. Dette år har været det mest aktive i afdelingens historie.
Det største arrangement har uden tvivl været Øl gennem 750 år, hvor der var ca. 150 deltagere. Et andet stort arrangement var afdelingens fødselsdag, hvor Mik Schack var foredragsholder. Dette arrangement havde været rigtig tæt på aflysning, eftersom Mik Schack var syg. 
De kommende arrangementer blev også kort introduceret. Medlemmerne er altid velkomne til at komme med forslag til mulige emner til arrangementerne. Fødselsdagsarrangementet er endnu ikke på plads eftersom Christine Feldthaus er for dyr. Et emne lige nu er Claus Meyer, hvilket flere af medlemmerne syntes var en god ide.
Der kom følgende forslag til arrangementer:

  • besøg hos Thisted Bryghus, skærtorsdagstur
  • besøg hos Fredericia Bryggeri og Bøgedal Bryghus

Hans Peter sluttede af med lidt medlemsstatistik, vi er blevet 24 flere medlemmer i forhold til sidste år.
Derefter overtog Kjeld Mathiesen ordet for at gennemgå regnskabet for det seneste år.
Ved årets start havde lokalafdelingen en kasse- og bankbeholdning på 10.044 kr., denne var ved årets slutning vokset til 13.945 kr.
De fleste af arrangementer balancerer, mens der har været overskud på knap 3.000 kr. ved arrangementet på slottet.

PKT. 3 VALG AF LOKALFORMAND
Hans Peter havde valgt at genopstille til posten, og blev valgt uden modkandidater.

PKT. 4 VALG AF LOKAL NÆSTFORMAND
Lars Jensen havde valgt ikke at genopstille.
 Leif Petersen blev valgt uden modkandidater.

PKT. 5 VALG AF LOKALUDVALGSMEDLEMMER
Kjeld Mathiesen, Esben Bech og Rie Clausen havde alle valgt at genopstille, og alle blev valgt.

PKT. 6 EVENTUELT
Der har været en del arrangementer i det seneste år, hvor der har været brug for frivillige. Det er altid de samme som stiller op, så de øvrige medlemmer blev opfordret til at deltage engang imellem.
Vi havde nævnt Christine Feldthaus, som en mulighed til fødselsdagsarrangementet, men det var udelukket på grund af prisen. Er det en mulighed at samarbejde med andre lokalafdelinger om sådanne foredrag? Det vil lokalbestyrelsen arbejde videre med.
Der skal lyde en tak til Lars Jensen for det gode arbejde han har ydet som næstformand i lokalafdelingen.


Efter årsmødet holdt Lars Jensen et foredrag omkring hvordan han fandt interessen for øl samt en kort introduktion til Goodbeer.dk.