Lokalt årsmøde

Den 8. oktober 2008 afholdtes lokalt årsmøde i Danske Ølentusiaster i Sønderborg. Vanen tro fandt mødet sted på Penny Lane, og der deltog ca. 22 til spisning og ca. 26 til efterfølgende årsmøde og foredrag ved Lars Olesen.

Menuen denne aften bestod af mexicansk burger.

Dagsordenen for årsmødet er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om lokalafdelingen
 3. Valg af lokalformand
 4. Valg af lokal næstformand
 5. Valg af lokaludvalgsmedlemmer
 6. Eventuelt

Pkt. 1: Valg af dirigent

Ulf Roed blev foreslået og valgt.

Pkt. 2: Beretning om lokalafdelingen

Hans Peter fortalte om hvilke poster de forskellige lokaludvalgsmedlemmer har haft i det seneste års tid, samt om antallet af hyggelige møder. Der afholdes normalt ca. 1 lokalbestyrelsesmøde hver måned, men i dette år har der været i alt 14 møder, heraf 5 møder i juli og august, som følge af planlægningen af ølmessen d. 6. september.

Derefter blev årets arrangementer gennemgået, der har været arrangeret ikke mindre end 22 arrangementer (inkl. lagersalg og bustur til ølfestival), hvoraf 1 blev aflyst pga. sygdom og 2 pga. for få tilmeldte. Det har igen været et år med mange aktiviteter.

Det største arrangement i året har været vores ølmesse på øllets dag, hvor der var ca. 380 betalende gæster. Det mindste arrangement har været grill-aften ved Georg, hvor kun 6 deltog. Dette var en rigtig hyggelig aften – og Georg holder gerne en grill-aften igen, også hvis der ikke kommer andre :-)

De kommende arrangementer blev også kort introduceret. Medlemmerne er altid velkomne til at komme med forslag til mulige emner til arrangementerne.

Hans Peter sluttede af med lidt medlemsstatistik, vi er blevet 14 flere medlemmer i forhold til sidste år.

Kommentarer til beretningen:

 • der er flere, som ønsker, at vores arrangementer skal holdes tæt på weekenden. Det er svært, at deltage en hverdag, når man skal tidligt op på arbejde dagen efter.
 • turen til Midtfyns Bryghus med Danfoss Drives International Club var rigtig god – vi kunne godt i lokalafdelingen arrangere en tur hertil
 • der bliver generelt afholdt nogle spændende arrangementer
 • hvorfor sælger lokalafdelingen ikke øl til f.eks. Bobby-festivallen?
  Hans Peter: vidste ikke vi kunne sælge øl, da festivallen afholdes på Sønderborg Hus
  Der var en lang diskusion om hvorfor vi ikke sælger øl flere steder:
  - Vi skal ikke bare sælge øl, for at sælge øl men for at skabe kontakter og for at gøre noget for det gode øl
  - der skal også være kræfter til at stille op til disse arrangementer – hermed en opfordring til medlemmerne om at melde sig som frivillig – det er altid de samme som stiller op.

Derefter overtog Kjeld Mathiesen ordet for at gennemgå regnskabet for det seneste år.

Ved årets start havde lokalafdelingen en kasse- og bankbeholdning på 13.945 kr., denne var ved årets slutning vokset til 24.145 kr.

De fleste af arrangementer balancerer lige omkring 0, men der har i år været overskud på arrangementet med Peter Klemensen og Torben Steenberg, fødselsdagsarrangementet, samt arrangementet med Kenn Thomsen, COOP. Årsagen til overskuddet ved disse aftener er, at vi ikke skulle betale for øllet, som vi ellers havde regnet med.

Kommentarer fra medlemmerne:

 • fortsæt som det kører nu, det går jo rigtig fint
 • det er ikke meningen, vi skal have en masse penge stående, men det gør, at vi kan lave arrangementer, som bl.a. ølmessen, hvor vi ikke ved om der kommer 50 eller 500 besøgende
 • det er godt at have lidt penge på kistebunden

Beretningen blev godkendt.

Pkt. 3: Valg af lokalformand

Hans Peter havde valgt at genopstille til posten, og blev valgt uden modkandidater.

Pkt. 4: Valg af lokal næstformand

Leif Petersen havde valgt at genopstille til posten, og blev valgt uden modkandidater.

Pkt. 5: Valg af lokaludvalgsmedlemmer

Esben Bech og Kjeld Mathiesen havde valgt ikke at genopstille. Mens Rie Clausen gerne ville fortsætte.

Der manglede derfor flere kandidater, og følgende stillede op til valg: John Fredell, Lars Olesen og René Rasmussen. Følgende blev valgt:

 • Rie Clausen, 25 stemmer
 • Lars Olesen, 20 stemmer
 • René Rasmussen, 18 stemmer
    
 • John Fredell fik 13 stemmer, og kom dermed ikke ind i bestyrelsen i denne omgang.

Pkt. 6: Eventuelt

Der skal lyde en tak til Kjeld Mathiesen for det gode arbejde han har ydet som medlem af bestyelsen. Han har været med fra starten, og alle årene har han haft posten som kasserer. Vi har især været glade for den dejlige hjemmebar, med masser af godt øl.

Der skal også lyde en tak til Ulf for god ro og orden på mødet.

 

Dirigent på årsmødet samt den nye bestyelse

Efter det lokale årsmøde skulle vi have haft besøg af Ole Madsen, Dagli'Brugsen i Langesø, men han meldte afbud. Vi fik dog stadig de lovede amerikanske smagsbomber, som vi skulle smage denne aften.

Lars Olesen stillede op som foredragsholder denne aften - på trods af en ultra kort forberedelsestid på kun 3 timer - men det gik alligevel rigtig godt, og vi havde en rigtig hyggelig aften.

Smagsprøverne

Smagsprøverne denne aften bestod af følgende:

 1. Old Jubilation fra Avery, 8%
 2. Hibernation Ale fra Great Divide, 8,1%
 3. Gonzo fra Flying Dog Brewery, 8,7%
 4. Yeti Oak Aged Imperial Stout fra Great Divide, 9,5%
 5. Yeti Imperial Stout fra Great Divide, 9,5%
 6. Brewdog Paradox Speyside fra BrewDog, 10%
 7. The Czar fra Avery, 11,03%
 8. Dogfish 90 Minute fra Dogfish Head Brewery, 9%
 9. Old Ruffian fra Great Divide, 10,2%
 10. Dogfish Raison D'Extra fra Dogfish Head Brewery, 18,5%
Lidt stemningsbilleder - Kjeld får en utrolig humlet øl :-)