Referat fra bestyrelsesmøde 01.03.13

 

Tilstede: Astrid Olufsen, Jørgen L. Poulsen, Kjeld Jensen, Laurids B. Jensen, Peter Kristensen, Tonny Kristensen og Torben Poulsen.

Mødeindkalder: Astrid Olufsen


Ønske fra Torben om at fratræde som lokalformand.

Efter at Torben siden november efter eget ønske har holdt pause fra rollen som lokalformand, nåede han søndag den 24. februar frem til, at han ønskede at trække sig som lokalformand med øjeblikkelig virkning, hvilket han oplyste bestyrelsen om i en mail.

Samtidig udtrykte han ønske om at fortsætte som menigt medlem af bestyrelsen stadig med kontakten til bryggerier/importører.

Astrid havde indkaldt til bestyrelsesmøde for, at bestyrelsen kunne finde en hurtig løsning på dette.

Der var enighed i bestyrelsen om, at Torben kan fortsætte som menigt medlem og bibeholde opgaven med kontakt til bryggerier/importører, hvorfor det også er naturligt, at han beholder adgang til foreningens konto via dankort og netbank i relation til indkøb fra disse.

Efter en debat om fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen i øvrigt blev følgende herefter enstemmigt valgt:

ny lokalformand: Astrid Olufsen


ny lokalnæstformand: Jørgen L. Poulsen


Nye rabataftaler.

Området med opnåelse af nye rabataftaler i Lokalafdeling Vejle har været forsømt et stykke tid.
For at få gang i dette fik Astrid som lokalformand godkendelse af Kjeld som regionsformand til indgåelse af disse.
Og Jørgen og Tonny ville gerne kigge på udkastet til rabatbrev og rabataftale med henblik på at tage denne opgave op.


Kommende arrangementer.

Astrid orienterede om de forløbige resultater og planer for steder og/eller bespisning til de kommende arrangementer i 2013.


Højt Skum Vejle