Nyhedsbrev Oktober 2012

I denne mail kan du læse:

1. Referat fra Øllets dag

2. Årsmøde

 

1.

Som bekendt blev Øllets Dag fejret lørdag d. 1. september med arrangementer over hele landet. DØE Vordingborg havde i år kun arrangementer 2 steder. Nemlig SuperBrugsen i Lendemarke og Kvickly i Vordingborg. Det skyldes at kun 2 medlemmer havde meldt sig som frivillige, hvilket er meget skuffende!

 

Men programmet for dagen blev gennemført, og vi havde kontakt til ca. 200 personer. Forhåbentligt giver det nogle nye medlemmer.

 

En stor tak til jer, som hjalp til med at afvikle arrangementerne.

 

2.

 

Der afholdes årsmøde i DØE Vordingborg torsdag d. 18 oktober. Mødet holdes på Pakhus 8 i Præstø kl. 18 00.

 

Hvis man ønsker at spise i forbindelse med mødet, bedes man kontakte Pakhus 8 på tlf. 20635743 for yderligere info.

 

I henhold til vedtægterne afholdes årsmødet med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om Lokalafdelingen 

3. Gennemgang af Lokalafdelingens økonomi

4. Valg af Lokalafdelingsformand

5. Valg af Lokalafdelingsnæstformand

6. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer.

7. Eventuelt

 

I bestyrelsen håber vi at rigtig mange af jer møder op. Husk det er her i har mulighed for at komme med forslag, ris og ros.

 

Der bliver budt på noget godt øl undervejs, samt lotteri med gode præmier.

 

Husk at medbringe gyldigt medlemskort!

 

Tilmelding senest Onsdag d. 17. oktober til:

 

Lokalformand Søren Andersen

tlf. 2128 5359

mail: soren.andersen@ale.dk

 

På bestyrelsens vegne

Lokalformand

Søren Andersen