Nyhedsbrev september 2014

Kære medlemmer -

En historisk varm sommer er forbi.

Den startede som bekendt, med vores deltagelse på Fransk forårs marked i Præstø,

der også i år var særdeles velbesøgt. De deltagende mikrobryggerier, gav alle udtryk

for, at de havde haft en god oplevelse - samt et godt salg. Alle forventer at deltage næste år.

Vore stand på markedet havde rigtig mange besøgende. Og vi fik da også tegnet nogle

medlemsskaber.

I denne mail kan du læse -

1: Opdatering af Hjemmeside DØE Vordingborg

2: Øllets dag 2014

3: Modeshow og mandehørm 2014

4: Ølsmagning i samarbejde med superbest Præstø.

5: Årsmøde DØE Vordingborg

1:

Vi har på det seneste møde i bestyrelsen, besluttet at vores hjemmeside bla.

skal opdateres omkring udskænknings- og indkøbssteder.

Det er et stort arbejde, som vi er gået i gang med.

Man kan som medlem hjælpe os. -

Vi ønsker info om hvor mange mikrobryg ,og andre speciel øl der sælges på stedet. Ligeledes info om hvor mange øl der er på fad.

Keith Duddles og undertegnede, vil efterhånden som vi får indsamlet data, ligge det

på hjemmesiden.

Har man kendskab til gode ølsteder i lokalafdelingens område så send

en kort beskrivelse til -

Webmaster -

Keith Duddles

Mail: kad1964@live.dk

Mobil: 26219125

2:

Vi har lavet aftaler to steder på øllets dag, som i år er Lørdag d. 6.Sep.

Der bliver præsenteret smagsprøver, og givet info omkring foreningen hos -

SuperBrugsen Lendemark.

Vasen 3,

4780 Stege

___________________________

SuperBest Præstø

Svend Gønges Torv 9,

4720 Præstø

Begge steder kl 11- 14.

I den forbindelse er der brug for et par frivillige

Så har man tid og lyst til hjælpe, så kontakt mig.

mail. soren.andersen@ale.dk

Mobil 21285359

3:

I lighed med sidste år, afholder Præstø handelsstands forening arrangementet,

Modeshow og Mandehørm i Præstø Onsdag d. 1-10-13 kl. 16 - 22.

Det fulde program vil kunne læses i lokalavisen, eller på www.sn.dk

Din lokal-afdeling deltager, og man kan finde os ud for -

Bio Bernhard

Adelgade 41

4720 Præstø

Her servere vi smagsprøver og informere om foreningen.

4:

Torsdag d. 9 okt , kl 19:30

afholder vi ølsmagning i samarbejde med -

SuperBest Præstø

Svend Gønges Torv 9,

4720 Præstø

Det bliver med et udvalg af øl fra butikkens sortiment.

Ølsmagningen afholdes i butikkens bistro.

Tilmelding i butikken.

Mere uddybende info i næste medlemsmail.

5:

Torsdag d. 23 okt , kl 18:30

- afholdes der årsmøde i DØE Vordingborg.

Dagsorden ilfg vedtægterne.

Mødet bliver afholdt hos -

Skjold burne, Vordingborg
v/ Anders Petersen

Algade 83G
4760 Vordingborg

Vi har lavet aftale med Anders, om at låne et lokale.

Der er vil i forbindelses med årsmødet, være ølsmagning,

med et udvalg af øl der forhandles i butikken.

Mere info i næste medlemsmail

Pbv

Søren Andersen

Lokal-formand

mail. soren.andersen@ale.dk

Mobil 21285359