Lokalafdeling Aalborg

- øloplevelser med garanteret "Højt Skum" 

VELKOMMEN TIL DØE AALBORGS HJØRNE PÅ ALE.DK

Kig dig omkring på sitet:

Vor lokalwebsite opdateres tit og vi gør meget for at samle de mest aktuelle ting på forsiden.

Vi ved godt at der er meget - så du må scrolle en smule for at blive klogere.

I nyhedsbreve og påmindelser samles al relevant øl-nyt som oplistes efter aktualitet.

Vi bestræber os på at det sidste nye altid kan findes på forsiden af aalborg.ale.dk

Er det noget af ældre dato du leder efter - kan du eventuelt kigge i nyhedsbrevsarkivet.

I den seneste tid har vi brugt at sende påmindelser i stedet for lange nyhedsbreve...

Vores seneste udsendte nyhedsmail er "Nytårsnyhedsbrev" - Se det HER.

Se seneste påmindelse HER.

 

 

 

 

 

Lokalinfo gør dig klogere på hvad og hvem vi er og hvad vi laver.

Nyheder byder på flere års nyhedsbrevsarkiv.

Arrangementer viser de arrangementer som er klar til at du kan tilmelde dig.

Tilbageblik giver dig den elektroniske historiebog om ølentusiasmen i Aalborg.
Her kan du se tilbageblik fra vores arrangementer og aktiviteter.

Indkøbssteder og Udskænkningssteder er vor liste over anbefalelsesværdige steder i lokalafdelingen. Den trænger til en opdatering og det lokale ølmærkeudvalg arbejder på det.

I højrespalten kan du se, hvem der sidder i lokalbestyrelsen samt en kalender over de kommende aktiviteter.

 

 

 

Normalt arbejder vi med følgende struktur på sitet:

KOMMENDE AKTIVITET - kig også under arrangementer.

SENESTE NYT - væsentlig nyt, der på sigt ender i et nyhedsbrev.

SET & SKET - lidt ældre nyheder som stadig har aktualitet

TILBAGEBLIK - lidt fotos og tekst fra arrangementer/aktiviteter.

AKTIVITET I ANDRES REGI - er rykket over i højrespalten, hvor du finder det allernederst. Vi bestræber os på at fremlyse andres øl-aktiviteter fremadrettet. Men vi kan jo kun formidle det, vi har kendskab til - hjælp os! Vi prøver at være med, men det kan være svært at nå det hele - kig eventuelt i vores FB-gruppe.

 

 

 

 

KOMMENDE AKTIVITET

7/4 TOPmøde hos Erling Christensen i Hørmested

Tre år i træk har ølentusiaster fra de 5 øverste lokalafdelinger i Danske Ølentusiaster hygget sig sammen blandt tæpperullerne hos Erling Christensen i Hørmested med herligt samvær, lækkert øl og skønt mad.var der 65 deltagere, året efter 85 og sidst var vi meget tæt på at blive 100.

Ved TOPmødet i 2018 håber og satser vi på at komme over 100 deltagere.

Vi ved at mange af jer har smidt arrangementet i kalenderen. Konceptet og prisen er som det plejer at være. Vi glæder os. Det håber vi også at I gør.

De 10 øl vi skal smage er valgt ud. Tilmeldingen er i gang og kører frem til 1/4 - det foregår ligesom i fjor via ECMHs webshop. Der er også lagt et link ud i lokalafdelingernes FB-grupper.

 

 

SENESTE NYT - lokalt

Vi har udsat "Medlemmerne anbefaler favoritter eller fede fund" på ubestemt tid

Der blev et hul i vores kalender til aktivitet 10/3, da DØE Nordjylland udsatte sit bestyrelsesseminar. Og da Lokalafdeling Aalborgs projekt omkring Øl & Kunst i marts 2018 desværre heller ikke lod sig gøre - hev vi en anden "kanin" op af hatten...

Vores plan var at lave et medlemsmøde 10/3 i tidsrummet 15-19 under overskriften "Medlemmerne anbefaler favoritter eller fede fund".

 

 

 

 

Desværre har vi erfaret at rigtigt mange af vores medlemmer allerede havde planlagt aktivitet denne dag, og kun nogle få medlemmer bød ind på at præsentere. Derfor har vi valgt at udsætte projektet, men vi synes at idéen er så god at vi gerne vil realisere den på et senere tidspunkt.

På vort næste Lokalbestyrelsesmøde 21/3 er et af punkterne at dato fastsætte aktiviteterne året ud.

 

 

Glæd dig til fede aktiviteter i marts, april, maj og juni

På trods af trælse aflysninger/udsættelser, så er der faktisk en masse skøn aktivitet at se frem til. Først og fremmest er der Danske Ølentusiasters generalforsamling 24/3 i Odense. Husk at blive tilmeldt inden 15/3 og læs meget mere om den længere nede på siden.

Så er der TOPmødet i Hørmested 7/4. Vi afventer at ECM sætter tilmelding i gang - vi håber det sker lige om lidt, så snart vi ved noget vil det blive viderekommunikeret via de nordjyske lokalafdelingers FB-grupper.

Danske Ølentusiaster uddeler Dansk Ølmærke hvert andet år - og forberedelserne til uddelingen i denne omgang er ved at være afsluttet. Vi har besluttet at vi uddeler diplom og hæder til stederne 21/4. Et detailprogram for dagen vil snart komme ud. 

29/6 & 30/6 har vi for femte år i træk åbent i ØLHYTTEN på CWO og har som altid brug for udadvendte ølentusiaster til at hjælpe med at formidle foreningen og øllet.

Vi satser på at få knebet mere lokal aktivitet ind i kalenderen i april, maj eller juni - der arbejdes hårdt med at få styr på det...

På landsplan er der jo snart ølfestival i Lokomotivværkstedet. I forhold til tidligere år er den datomæssigt flyttet en uge frem - i år foregår den 31/5 - 2/6. Der er altid brug for frivillige - det kunne være det var noget for dig at hjælpe til i kulisserne?

Finalehygge og sikre vindere i Nørresundby

33 deltagere var med da Lokalafdeling Aalborg afviklede FINALEsmagning i Årets danske Ølnyhed. Lokalformand Anne Lise Knørr bød velkommen - hun havde også lavet en skøn omgang chili con carne med limfjordsporter som vi en den grad nød mellem øl nummer 6 og 7. FANTASTISK mad!

Lokalnæstformand Gert Svanborg Sloth præsenterede alle 9 finalister - han valgte den nemme løsning og læste beskrivelserne af øllene højt fra artiklen i ØLentusiasteN # 102.

Tommy og Steen talte stemmerne op. Det var 3 sikre vindere som de forsamlede udpegede. I kategorien under 4% vandt Fur Påskefrokost. I kategorien mellem 4 og 7% vandt Ugly Duck Kinky Cowboy Texan IPA. I kategorien over 7% vandt Hornbeer Trumputkim.

Det var dejligt at se hvordan medlemmerne hjalp med at rigge an og rydde op. HØJT SKUM

Der var helt sort af mennesker på AHKs ølmesse 2018 som foregik 10/2

Der var helt sort af mennesker i Idrætshallen på Østre Alle lørdag den 10/2, hvor Håndboldklubben AHK igennem 5 år har afviklet ØLmesse.

Der var rigtigt mange mennesker som var voldsomt interesserede i at melde sig ind, og der var en del der udfyldte kort...

Hele 10 udadvendte medlemmer af Danske Ølentusiaster i Aalborg bemandede stande.

Anne Lise, Gert, Preben og Dorte passede egen stand, hvor vi ved hjælp af 9 stilartseksempler fra One Pint i Mariager fik god kontakt til gæsterne og fik hvervet en del nye medlemmer.

Steen og Anne bemandede stand for Indslev/Ugly Duck.

Tommy og Niels stod på Jacobsen-standen.

Palle og Torben hjalp Thomas og Sebastian på One Pints stand.

Det blev til rigtigt mange ophældninger og skønne ølsnakke og alt i alt var det en herlig dag i øllets tegn - vi skal da helt sikkert være med næste år også.

En hel del var interesserede i at melde sig ind i foreningen.

Tusinde tak til de glade hjælpere og på gensyn til de mange ølglade mennesker som vi var i kontakt med...

 

Tilbageblik er under udarbejdelse

SENESTE NYT - nationalt

24/3 Generalforsamling Danske Ølentusiaster

Tilmeldingen til Danske Ølentusiasters årlige generalforsamling er nu (efter planen) lukket. Generalforsamlingen afholdes, som traditionen foreskriver, på Dalum Landbrugsskole i Odense. 

Alle medlemmer kan tilmelde sig, og deltagerne får mulighed for at se, prøve og købe foreningens merchandise, mens Ølfestival 2018-markedsføringsmaterialer bliver vist og i et begrænset antal udleveret. Generalforsamlingen slutter med fællesspisning og ølsmagning. 

Tid: Lørdag d. 24. marts 2018 kl. 12-21
Sted: Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Tilmeldingen foregår via flexbillet, hvor man også kan tilvælge frokostsandwich, aftensmad og ølsmagning.

Tilmeld dig generalforsamlingen her.

Registrering slutter torsdag d. 15. marts 2018.

Selve Generalforsamlingen foregår fra kl.12:00 til senest kl.17:00 afhængig af dagens program og debat.

Dagsorden:
1. Formalia
          a. Valg af dirigent
          b. Godkendelse af forretningsorden
          c. Valg af referent
          d. Valg af stemmetællere
          e. Øvrige formalia

2. Landsbestyrelsens beretning

3. Regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

6. Valg af Landsbestyrelsen
          a. Valg af Landsformand
          b. Valg af Økonomiansvarlig
          c. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant

8. Eventuelt

Forslag

Forslag til punkter, der ønskes behandlet under dagsordens pkt. 4, skulle være Landsformanden i hænde senest den 24. februar 2018 - hans.peter.jepsen(at)ale.dk.

Eventuelle forslag, vil sammen med landsbestyrelsens skriftlige beretning, regnskabet for 2017 og budget for 2018 være tilgængelig på ale.dk fra onsdag den 14. marts 2018.

To nye LB-medlemmer

William S. Jacobsen og Christian Andersen stopper begge i Landsbestyrelsen. De resterende fem medlemmer er villige til at blive genvalgt, hvilket betyder at der skal vælges mindst to nye.

Praktiske oplysninger i forbindelse med generalforsamlingen

 • Tilmelding skal ske på ale.dk fra den 1. februar til den 15. marts 2018.
 • Husk at oplyse ved tilmelding:
 • Ønsker du sandwich ved ankomst?
 • Deltager du i aftensmaden efter generalforsamlingen?
 • Deltager du i ølsmagningen efter aftensmaden?
 • Det overstående er foreningen vært ved.

Ved ankomst til generalforsamlingen

 • Registrering sker i idrætshallen og begynder kl. 11:00 HUSK dit medlemskort samt den billet, du modtager, når du tilmelder dig på ale.dk.
 • Ved registreringen udleveres et smageglas samt materiale til generalforsamlingen.
 • Undervejs i generalforsamlingen holder vi pauser, hvor der serveres kaffe og øl.

Efter generalforsamlingen - for tilmeldte deltagere

 • Spisning starter kl. 17:00 i Idrætshallen.
 • Ølsmagning kl. ca. 18:00 "Landet Rundt" v/Esben Langkniv

2018 er foreningens 20-års jubilæum, så ølsmagningen er i år udvidet med musikalsk underholdning for at gøre det ekstra festligt.

Esben Langkniv, hvis borgerlige navn er Esben Bøgh Laursen, vil stå for både præsentationen af øllene og for humoristiske musikalske indslag og gode historier sammen med guitaristen Henrik Skriver.

Esben kommer både med en baggrund som æresmedlem i Haandbryggerlauget af 1970, hjemmebrygger og vant med at stå for ølsmagninger - og som professionel musiker hvor han har optrådt overalt i Danmark og for dansk interesserede i både Sverige, Norge, Island, Tyskland, Holland, Frankrig og USA. Fra hans seneste udgivelse "Hat & Briller" genkender nogle måske humoristiske sange som f.eks. "Den dag øllet blev til" og De syv små dværge".
Som titlen på udgivelsen antyder, er der tale om en samling muntre sange - en hyldest til livet og ikke mindst godt øl. Så der bliver noget at glæde sig til!

DØE materiale

 • Der vil være rig mulighed for at se, prøve og købe foreningens reklameartikler.
 • Foreningens markedsføringsmaterialer bliver vist og kan i et begrænset antal udleveres.
 • Der vil bl.a. være materiale omkring Ølfestivalen i Lokomotivværkstedet i København den 31. maj - 2. juni 2018.

Uddeling af Dansk Ølmærke 2018/2019 foregår i foråret

Det landsdækkende arbejde med at udvælge og indstille hvilke Indkøbssteder og Udskænkningssteder, som skal modtage Dansk Ølmærke for perioden 2018/2019, er afsluttet. Mørket uddeles denne gang til 178 steder fordelt på 113 udskænkningssteder og 65 Indkøbssteder. Nogle lokalafdelinger har uddelt mærket.

Hvilke steder som får hæderen denne gang vil snart blive afsløret samlet - fra regionalt hold, men også samlet i foreningsbladet.

 

Danske Ølentusiaster uddeler hvert andet år Dansk Ølmærke til Indkøbssteder og Udskænkningssteder for at give en særlig øloplevelse.

Tovholder på projektet er det landsdækkende Dansk Ølmærkeudvalg - i daglig tale DOMudvalget - de forventer at afsløre resultatet i et af de kommende numre i ØLentusiasteN...

For at få tildelt Dansk Ølmærke, skal der overordnet være et godt udvalg af øl, der behandles ordentligt og serveres i et godt miljø.

Der lægges bl.a vægt på:

 • Ølstedet anbefales af Lokalafdelingen
 • Et antal lokale/regionale øl og/eller et antal internationale øl
 • God bredde i øltyperne og/eller specielle øltyper som f.eks. cask/trappist/gueuze
 • Brew pub med rimelig bredde og udskiftning af kvalitetsøl
 • Dedikation og tæft for det gode øl
 • Et egentligt og opdateret ølkort
 • Personale med ølviden
 • Øl serveret ved rette temperatur
 • Gæstehaner
 • Udskiftning af øllet f.eks.. i forhold til årstiden, lokale nyheder o.l.
 • Øl serveret i korrekte glas
 • Mad og øl
 • Miljøet og de geografiske hensyn

Geografiske hensyn betyder, at en særlig øloplevelse også må vurderes ud fra ølstedets beliggenhed og kundegrundlag.

 

 

Alle lokalafdelinger er i fuld gang med at oplyse stederne om at de modtager Dansk Ølmærke i denne ombæring - og aftale tidspunkt for uddeling af hæder og diplomer.

I mens vi venter på at det falder på plads - tager vi lige et tilbageblik på uddeling af Dansk Ølmærke 2016 - her var Lokalafdeling Aalborg topscorer i forhold til uddelinger. Hele 3 Indkøbssteder og 6 Udskænkningssteder fik mærket. Mærkerne i Aalborg blev uddelt 4/6 og deltagerne i uddelingerne fik en travl dag med besøg hos Bisgaard Vinhandel i Støvring, Vinspecialisten Aalborg og Salling Super i Aalborg. samt The Irish House, John Bull Pub, The Wharf, Søgaards Bryghus / The Missing Bell Brewpub, Cafe Luna og Basement Beer Bar.

Kun et Indkøbssted udenfor Aalborg fik udmærkelsen - det var Det Bette Ølhus i Aalbæk, som hører under Lokalafdeling Frederikshavn.

Det Bette Ølhus fik også Dansk Ølmærke som Udskænkningssted - begge diplomer blev uddelt ved lokalafdelingens sommerfest. Forinden havde Lokalformand Carsten Jørgensen uddelt Dansk Ølmærke til John Bull Pub i Frederikshavn.

Lokalafdeling Thisted - Årets Lokalafdeling i Danske Ølentusiaster 2016 - dækker geografisk både Fur og Salling og derfor har de uddelt Dansk Ølmærke til Udskænkningsstederne Fur Bryghus på Fur og Potten Øl- & Vinstue i Skive.

Der uddeltes desværre ingen mærker i hverken Brønderslev eller Fjerritslev.

Lokalafdeling Hjørring uddelte Dansk Ølmærke til Fishermans Rest i Nr. Lyngby samt til Bistro V / bryghuset Vendia i Hjørring.

Skagen - Årets Lokalafdeling i Danske Ølentusiaster 2015 - uddelte Dansk Ølmærke til Skagen Bryghus og Greens Pub og Café.

Det skal blive spændende at følge hvem der modtager hæder og diplom denne gang...

Tidligere fik foreningen fremstillet hæftet "Vejen til Godt ØL", men den er erstattet af webappen Gode Ølsteder. Find den HER.

Ølfestival® 2018 er fremrykket en uge i forhold til tidligere år


 

 

 

Danske Ølentusiasters 18. Ølfestival i København bliver afholdt i Lokomotivværkstedet,  Otto Busses Vej 5A, 2450 København fra den 31. maj til den 2. juni 2018.

 

Ølfestival er Danmarks største og originale festival for øl. På festivalen kan du smage omkring 1.200 forskellige øl fra cirka 200 bryggerier. 

Køb billet allerede nu. Du sparer blandt andet 25 kroner pr. billet og får mulighed for at komme tidligere ind. Køb dine billetter her.

Følg med i forberedelserne HER

 

Måske skulle du overveje at være med bag tæppet i år.

Der er altid brug for frivillige - vil du være med til at hjælpe til i kulisserne?

Du kan melde dig som frivillig hos frivillig ansvarlig Annette Thuneby via annette.thuneby@ale.dk

 

Mens du venter kunne du snuppe et lille tilbageblik på tidligere festivaler

 

I forhold til fremtidig planlægning får du lige datoerne for 2019 og 2020.

Ølfestival 2019 - Torsdag den 23. til og med lørdag den 25. maj 2019.
Ølfestival 2020 - Torsdag den 14. maj til og med lørdag den 16. maj 2020.

 

 

 

 

SENESTE NYT - regionalt

SÅ blev tilmeldingen til TOPmøde 2018 7/4 endelig sat i gang - bemærk den kører frem til 1/4...

Kom og vær med når medlemmer fra de 5 øverste lokalafdelinger i Danske Ølentusiaster for fjerde år i træk hygger sig sammen blandt tæpperullerne hos Erling Christensen i Hørmested med herligt samvær, lækkert øl og skønt mad. Der er bustransport ud og hjem som sædvanligt - og det koster KUN 200 pr. person. TILMELDINGEN ER SAT I GANG og kører frem til 1/4. 

Ligesom i fjor foregår tilmeldingen via ECMHs webshop. Klik på LINKET.

Skriv brugernavnet: topmøde2018 og kodeordet: højtskum

Tryk på fanen DANSKE ØLENTUSIASTER i toppen.

Vælg transportmetode og lokalafdeling og læg i kurv.

Konceptet og prisen er som det plejer at være.

Vi glæder os. Det håber vi også at I gør...

 

Antallet af deltagere er steget støt år for år. Lad os slå rekorden og blive mere end 100 i år.

 • Flemming har også i år valgt 10 spændende øl som vi skal smage.
 • ECMH sørger for lækkert mad
 • Hver lokalafdeling præsenterer sig samt nogle af de udvalgte øl.
 • Erling Christensen har i dagens anledning 25% rabat på alle varegrupper.
 • Og vi skal som sædvanligt sidde blandt tæpperullerne.

Skynd dig at blive tilmeldt TOPmøde 2018!

Arrangementet foregår hos ECMH i Hørmested lørdag 7/4 fra 15-21.

 

For at du kan få en idé om hvad der sker på TOPmødet kan du se mere om TOPmødet samt tilbageblik fra 2015 og 2016 og 2017 

 

27 nye medlemmer i 2018 og 133 nye medlemmer i 2017 i DØE Nordjylland

Det går rigtigt godt med medlemstilslutningen i Nordjylland. Der er tilkommet 27 nye nordjyske medlemmer indtil nu i 2018 og 133 nye medlemmer til Danske Ølentusiaster i det nordjyske i 2017.

Siden årsskiftet er der tilkommet 27 nye medlemmer til DØE Nordjylland. 11 til Thisted. 7 til Hjørring (som dermed har fået flere nye medlemmer i den første del af 2018 end de fik i hele 2017). 5 til Aalborg. 3 til Frederikshavn. Og 1 til Brønderslev. Velkommen til Danmarks mest velsmagende forening. 

For 2017 så tallene således ud: Aalborg var topscorer med 47 nye medlemmer. Årets Lokalafdeling 2016, Thisted, blev nummer 2 med 40 nye medlemmer. Skagen fik 17, Frederikshavn scorede 10, Fjerritslev 8, Brønderslev fik 6 og Hjørring 5 nye medlemmer.

Hjerteligt velkommen til alle nye som blev medlem af Danske Ølentusiaster i Nordjylland i 2017 og 2018.

Der er plads til flere - og du kan jo spare 100 kroner på dit medlemskab en gang årligt ved at melde en ind i foreningen via ale.dk, se mere om det længere nede på siden her...

Nordjylland - eneste DØEregion med plusvækst og den med flest husstandsmedlemmer

Så nåede vi over midten af marts, og håber på at foråret snart kommer os i møde, mens vi glæder os over at der stadig er mere end 1000 nordjyske medlemmer i vores skønne forening - aktuelt er der nøjagtigt 1028 medlemmer af Danske Ølentusiaster i Region Nordjylland. Præcis 1 medlem mere end på samme tidspunkt i fjor. Ganske vist kun en meget lille fremgang, men det ER jo sjovere, når det går godt. Der er aktuelt en lille vækst på små 0,10%. 59,82% personlige medlemmer og 40,18% husstandsmedlemmer. 22,96% kvinder og 77,04% mænd. Det skal fejres at vi stadig er mere end 1000 medlemmer i Nordjylland og at vi som den eneste region i hele foreningen har plusvækst - desuden er vi aktuelt den region i Danske Ølentusiaster som har flest husstandsmedlemmer og samtidigt størst antal kvinder. Regionsbestyrelsen glæder sig over det gode arbejde i lokalafdelingerne som har været med til at cementere succesen og sender skummende hilsner til alle medlemmer i de 7 nordjyske lokalafdelinger. SKÅL & Højt Skum!

Der er i øjeblikket plus-tal i 3 af 7 nordjyske lokalafdelinger. Det er Skagen, Hjørring og Thisted. I Frederikshavn, Fjerritslev, Aalborg og Brønderslev er der minus-tal lige nu...  

 

Skagen havde en kolossal vækst i 2014 og 2015. Medlemstilgangen i Danmarks nordligst beliggende lokalafdeling vendte i 2016 - men er dog på det seneste kommet tilbage på sporet igen, det er flot og dejligt. Aktuelt vækst på 6,52%. Der er 95 lokale medlemmer og 3 der har tilvalgt. 67% husstandsmedlemmer og 33% personlige medlemmer. Her af cirka 39% kvinder og 61% mænd.

I Hjørring er der lige nu 76 lokale medlemmer og 5 har tilvalgt lokalafdelingen. Og det betyder at der er fremgang på 5,19% det seneste år. Cirka 32% husstandsmedlemmer og 68% personlige medlemmer. Her af cirka 14% kvinder og 86% mænd.

I Thisted er der aktuelt 4,86% flere medlemmer end samme tid i fjor. Der er 254 lokale medlemmer og 5 der har tilvalgt lokalafdelingen. Cirka 44% husstandsmedlemmer og 56% personlige medlemmer. Her af cirka 25% kvinder og 75% mænd.

I Frederikshavn er der aktuelt en lille tilbagegang på 1,69%. Der er 105 lokale medlemmer og 11 som har tilvalgt lokalafdelingen. Cirka 28% husstandsmedlemmer og 72% personlige medlemmer. Her af cirka 22% kvinder og 78% mænd.

I Fjerritslev er der aktuelt en lille tilbagegang på 2,90%. Der er 59 lokale medlemmer og 8 som har tilvalgt lokalafdelingen. Cirka 22% husstandsmedlemmer og 78% personlige medlemmer. Her af cirka 9% kvinder og 91% mænd.

 

I Aalborg er tilbagegangen aktuelt på 3,60%. Der er 376 lokale medlemmer og 26 som har tilvalgt lokalafdelingen. Cirka 39% husstandsmedlemmer og 61% personlige medlemmer. Her af cirka 22% kvinder og 78% mænd. 

I Brønderslev er der aktuelt 8,62% færre medlemmer end samme tid i fjor. Der er 51 lokale medlemmer og 2 som har tilvalgt lokalafdelingen. Cirka 34% husstandsmedlemmer og 66% personlige medlemmer. Her af 25% kvinder og 75% mænd. 

 

Tallene ændrer sig hele tiden - faktisk hver eneste dag. Og det går lidt op og ned om der er vækst eller ej - det afhænger meget af det præcise medlemsantal for et år siden...

Måske ligger der et uudnyttet medlemspotentiale i at lave flere små "nære" lokalafdelinger. Medlemmer genererer medlemmer. Skagen formåede på rekordtid næsten at tredoble medlemsantallet, da de fik oprettet en lokalafdeling deroppe. Både Brønderslev og Skagen opstod i øvrigt begge på baggrund af en henvendelse fra medlemmer. Så hvis du kunne tænke dig at være med til at få en lokalafdeling af Danske Ølentusiaster op at stå i dit nærområde, så kontakt endelig Regionsformanden eller Regionsnæstformanden. 


Husk nu at I som medlemmer kan spare en hundrede-lap på eget kontingent en gang om året, hvis I hvert år skaffer et nyt medlem til foreningen - se mere om dette her.

 

Hjælp os med at vokse yderligere

DU kan hjælpe os med at udvide medlemsantallet, og samtidigt kan du få lidt ud af det. Når du skaffer et nyt medlem kan du få rabat på 100 kroner på din næste kontingentopkrævning. For at få rabatten skal du i forvejen være medlem af Danske Ølentusiaster og derefter indmelde et nyt medlem i foreningen. Det du/I skal gøre er at I bruger ale.dk til indmeldelsen og skriver indmeldt af navn og medlemsnummer i feltet organisation nederst på siden. Rabatten registreres, når vi kan se betalingen for det nye medlem. Rabatten kan bruges én gang pr. årlig kontingentopkrævning. Og ordningen kan ikke bruges på Øllets Dag, hvor en anden ordning træder i kraft i stedet...

Hjælp Danske Ølentusiaster med din udadvendthed og smittende entusiasme

 

Danske Ølentusiaster har brug for at de entusiastiske medlemmer viser glæden og passionen for øllet frem for andre mennesker, som jo er potentielle medlemmer.

 

Vi stiller som forening gerne op, når vi får en synlighedsmulighed. Gennem en årrække har vi taget forskellige udadvendte initiativer for at vise andre hvem vi er og hvad vi laver.

HELT SPECIFIKT HAR VI BRUG FOR HJÆLP

29/6 & 30/6 i ØLhytten på CWO i hjertet af Aalborg (tidspunkt følger senere)

1/9 på Øllets Dag på Turbinetorvet i Nordkraft.

 

Vi har brug for hjælp fra baglandet. At vores medlemmer gør en aktiv indsats for at byde nye indenfor i vort entusiastiske foreningsfællesskab.

 

Byd endelig ind med din hjælp - vi har brug for den...

Se kontaktoplysninger til Lokalbestyrelsen

i højrespalten på www.aalborg.ale.dk

SET & SKET

Ny Lokalformand i Aalborg efter 10 år med Gert Svanborg Sloth

På Årsmødet 7/10 i Aalborg stoppede Gert Svanborg Sloth som Lokalformand i Aalborg efter 10 år på posten. Han blev afløst af Anne Lise Knørr, der har haft mange titler i foreningen. Hun har været Lokalnæstformand i Aalborg, Regionsnæstformand og Regionsformand i Nordjylland samt senest Landsformand i næsten 4 år. Men det er første gang hun er Lokalformand. Gert Svanborg Sloth fortsætter i Lokalbestyrelsen som kommunikationsmand og lokalwebredaktør samt som Lokalnæstformand i et år. Anne Lise og Gert indtræder begge i Regionsbestyrelsen.

Gert fik gavekurv med lidt øl samt stående ovationer og en indgraveret ølefant. Snart kan du læse beretning og referat under Tilbageblik...

Lokalprisen Årets Lokalfætter 2017 gik til Det Lokale Øllets Dag Udvalg

Gert Svanborg Sloth uddelte som en af sine sidste pligter som Lokalformand i Lokalafdeling Aalborg Lokalprisen Årets Lokalfætter for fjerde gang.

Han fabulerede over at prisen gennem tiden er givet til 1 person ( Niels Tikjøb Olsen i 2014), 4 personer (4kløveret, Dorte Vesteraa Støve, Dorte Knudsen, Lone Gregersen og Jonna Jensen i 2015) og 2 personer (Anne Lise og Sten Knørr i 2016) Men aldrig før nu er den givet til 3 personer på een og samme gang. Afgående Lokalformand Gert Svanborg Sloth og afgående Lokalnæstformand Tommy Hjeds har ikke et eneste sekund været i tvivl om hvem der skulle have prisen denne gang.

Gert begrundede med ordene; Lokalprisen Årets Lokalfætter 2017 går naturligvis til Det Lokale Øllets Dag Udvalg for deres flotte fænomenale arbejde med at udvikle på og realisere lokalafdelingens største udadvendte projekt - Øllets Dag på Turbinetorvet i Nordkraft. I 2016 fik de lavet en skøn dag i øllets tegn. i 2017 har de slået fast med syvtommersøm at et godt forarbejde og vedholdenhed betaler sig. Og det er lykkedes at lave et KÆMPEarrangement med dobbelt så mange udstillere og med mange flere gæster. Det er hammergodt gået.

Jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen - I er verdens bedste Øllets Dag Udvalg. Og det I har præsteret er intet mindre end fantastisk fabelagtigt flot! Stort og hjerteligt tillykke med titlen og tusinde tak for indsatsen, sagde en glad lokalformand - som helt tydeligt nød at overraske Det Lokale Øllets Dag Udvalg med fortjent hæder.


Med Lokalprisen følger en Fabel samt et prale-glas, hvor der selvfølgelig er indgraveret "Lokalfætter 2017" plus nye ølentusiast t-shirts samt naturligvis et valgfrit "hjemmebane arrangement"... 

 

 

Vores facebookgruppe har næsten 600 medlemmer - hjælp med at få flere med

 

Facebookgruppen Danske Ølentusiaster i Aalborg , der blev lanceret 1. april 2013, nærmer sig sin 5 års fødselsdag og er godt på vej mod at runde 600 medlemmer.

Den skal IKKE ses som en afløser til vort website, men mere som et supplement til aalborg.ale.dk

Vi vil gerne have flere til at interessere sig for øllet og hér kan du hjælpe. Er du på facebook er du mere end velkommen til at invitere dine facebookvenner med ølinteresse ind i gruppen.

Hensigten med gruppen er at lave et forum for alle i Aalborg og omegn (som er på facebook) der holder af godt øl.

Det skal betragtes som et supplement - og ikke et alternativ - til lokalafdelingens website på ale.dk.

Kig endelig ind og tilmeld dig og gør gruppen aktiv og levende. Du må også meget gerne invitere eller opfordre dine facebookvenner til at blive medlem af gruppen. Alle (dog ikke børn) er velkomne.

Det som facebook kan, som vores nuværende kommunikationssystem ikke kan - er at give mulighed for 2-vejs-kommunikation. At brugerne kan lægge noget op på siden og kommentere på det som er skrevet.

 

 

Man behøver ikke være medlem af Danske Ølentusiaster for at være medlem af facebookgruppen - men man kunne jo blive inspireret.

Det ville være skønt hvis vi blev flere. Facebook kan være et fint medie at sprede vores forenings fortræffeligheder. Det ville derfor være dejligt, hvis denne opfordring trækker flere ind.

Kig ind.

Har du forslag eller kommentarer til lokalafdelingens arbejde?

Du kan skrive direkte til os via formularen herunder. Lad os endelig høre hvad medlemmerne tænker...

 

TILBAGEBLIK

2018 i tekst og billeder

Tilbageblik i form af lidt tekst og fotos fra vores aktiviteter i 2018 bliver løbende lagt op

- se dem via links herunder:

 

Januar - WinterWarmers i Den Gamle Byrådssal i Nørresundby

Februar - Standbemanding på AHKs ØLmesse

Februar - FINALEsmagning i ÅdØ i Torvesalen i Nørresundby

 

 

 

2017 i tekst og billeder

Tak for et helt suverænt 2017

Vi startede året med i januar at gå i kloster. Vi er jo så priviligerede at have et smukt gammelt kloster midt i bykernen. Så vores januarmøde blev afviklet i helt igennem fantastiske omgivelser. De historiske lokaler dannede en helt eminent ramme for vores smagning af trappist- og klosterøl. Øllet og trappist- og klosterøllets historie blev præsenteret af Regionsformand og trappist-ekspert Flemming Starcke-Jensen. 71 deltog

I februar viste vi flaget på Aalborg Håndbold Klubs Ølmesse. Kort tid efter havde vi finalesmagning - vi har haft tradition gennem tolv år at skaffe samtlige kandidater til Aalborg, men denne gang måtte vi kaste håndklædet i ringen - ØV. Kun 40 deltog.

I marts havde vi besøg af ØLentusiasteNs redaktør, Ole Madsen - og fruen Lotte, som gæstede Cafe Frederiksberg med Øl, Ost & Chokolade smagning. 47 deltog.

Den første april afviklede DØE Region Nordjylland for tredje gang TOPmøde i samarbejde med Erling Christensen Møbler i Hørmested. Hele 96 ølentusiaster fra de 5 øverste lokalafdelinger i landet blev samlet i forretningsmandens livsstilsforretning.

Ligeledes i april afviklede vi en fantastisk ølkulturel tur rundt i Aalborg. Preben, Niels og Gert havde lavet en spændende rute rundt i byen. Turen startede hos Lene Højlunds Glaspusteri og gik så til Wildebeest, Basement Beer Bar, 13. etage i Nordkraft, Turbinetorvet, kajen ved Musikkens Hus, Honnørkajen ved Den Nye Havnefront, El Mariachi og slutteligt Søgaards Bryghus / The Missing Bell Brewpub. Alle stederne smagte vi lækkert øl. 49 deltog.

Grundet travlhed i Aalborgs generelle arrangementskalender blev der ikke afviklet DØE-aktivitet i hverken maj eller juli - og arrangementet i juni var udadvendt.

I juni var Danske Ølentusiaster - med Tom Christensen aka ØLmanden fra Svenstrup i spidsen - for fjerde gang i træk udadvendte i forbindelse med Aalborg Citys USA-dage på C:W. Obels Plads i hjertet af Aalborg. Som alle de øvrige år var vores Ølhytte torvets mest besøgte attraktion. I år kunne der smages lækkert øl fra Hornbeer og Two Face Brewing.

I august var der Vildt Øl Til Den Syrlige Side præsenteret af to Danmarksmeste indenfor stilarten, Anders Dannevig og Christian Rye Iversen. Mødet foregik i foreningshuset på Torvet 5 i Nørresundby. Der var kun 19 deltagere, men mange var rejst lang vej for at opleve de to vidende gutter på slap line, og de blev ikke skuffede. Der var masser af vidensdeling, og det var en rigtig fin smagning med en overraskende slutning.

Øllets Dag - den første lørdag i september - blev endnu større og flottere en succesarrangementet i fjor. Dobbelt så mange stande og gæster gjorde at Turbinetorvet i Nordkraft også i år blev omdannet til et decideret slaraffenland for øl-interesserede og ølentusiaster i alle aldre. Arrangementet bød på mulighed for gratis smagsprøver af mere end 60 forskellige øl.

Udstillerne var Aalborg Haandbryggerlaug af 2004, Aalborg Beerwalk, Basement Beer Bar, Bryggeriet Vestfyen som stillede op med sine to brands Willemoes og Frejdahl, Bøgeskov Bryg, Ebeltoft Gaardbryggeri, El Mariachi som stillede op sammen med One Pint fra Mariager, Fur Bryghus, Indslev og Ugly Duck som stillede op sammen med Wildebeest Gastropub, London Pub, Løkken Bryghus, Meny Skalborg som stillede op med Carlsberg-produkter, Munkebo Mikrobryg, Nibe Bryghus, Skagen bryghus, Søgaards Bryghus / Twoface Brewing, Thisted Bryghus og Ugelris Gaardbryggeri.

Desværre blev den længe planlagte udlandstur til Kortrikt i Belgien i september aflyst grundet for få tilmeldinger. Det var lidt af et chok.

I oktober var der som sædvanligt Årsmøde. Her gik Gert Svanborg Sloth af efter 10 år på posten som Lokalformand. Men først fik han lige uddelt Den Lokale Ølpris Årets Lokalfætter til DLØDudvalget (Det Lokale Øllets Dag udvalg). Preben Knudsen, Bent Gregersen og Ivan Nørgaard blev meget overraskede og beærede over at få prisen. Anne Lise Knørr blev valgt som ny Lokalformand i DØE Aalborg. Gert Svanborg Sloth trådte ned på Lokalnæstformandsposten. Tommy Hjeds, Ivan Nørgaard og Niels Tikjøb Olsen blev alle genvalgt til Lokalbestyrelsen. Gert Svanborg Sloth blev takket for de 10 år som frontmand med stående ovationer, en ølkurv, og en indgraveret ølefant.

Efter Årsmødet var der ordinært medlemsmøde med 40 deltagere. Kenneth Larsen fra HumlePraXis leverede en ølsmagningskoncert, som var både særdeles velsmagende og vellydende. Det er sjældent set at så mange har haft sin smartphone på arbejde ved et medlemsmøde. Det var en stor helhedsoplevelse som skulle foreviges med andet og mere end et billede.

I november drak vi julen ind sammen med ølguruen Carsten Berthelsen. Den kendte ølbogsforfatter - øllets danske førsteelsker - gæstede Aalborg med juleøl, højt humør og et medrivende foredrag. Det foregik i flotte omgivelser i den gamle byrådssal i Nørresundby, og var - helt som forventet - en kæmpestor succes. Der var 87 deltagere.

I december sluttede vi året, som vi plejer, med Flæsk, Øl & Bold. 20 glade deltagere mæskede sig i vores nationalret, smagte masser af godt øl fra hanerne samt så Bayern München slå Paris St. Germain i den sidste gruppekamp i Champions League. Der var masser af stegt flæsk, kartofler, persillesovs og rødbeder - og det var muligt at smage øl fra samtlige haner. Steen Knørr, der havde lavet aftalen, oplyste at det var sidste gang med ad libitum-konceptet - men at vi da forventer at gentage arrangementet i 2018, bare i en anden form.

 

1000tak for endnu et herligt år i Danske Ølentusiaster i Aalborg - vi ses forhåbentligt til flere spændende ølaktiviteter i 2018.

Klik på de grå links i teksten og læs tilbageblikkene...

 

 

Se tilbageblik i den elektroniske historiebog

Der er lavet elektronisk historiebog over ølentusiasmen i Aalborg helt tilbage fra starten i 1998.

Kig endelig ind under Tilbageblik.

Du kan læse tilbageblik og se billeder fra de mange arrangementer og aktiviteter afviklet af lokalafdeling Aalborg gennem årene...

Medlemsstatistik

Antal medlemmer lige nu: 402
Antal medlemmer for et år siden: 417
Vækst det seneste år: -3.60%

Medlemssammensætningen er lige nu således:

Mænd: 78.36%
Kvinder: 21.64%
Personlige medlemmer: 61.44%
Husstandsmedlemmer: 38.56%
Klubmedlemmer: 0.00%

 
Medlemsstatistikken indeholder også medlemmer med 'valgt lokalafdeling' - derfor kan der være flere medlemmer end i postnummeroversigten!

Postnummeroversigt

Lokalafdeling Aalborg dækker følgende postnummerdistrikter (antal medlemmer i parentes):9000 Aalborg (117) - 9020 Aalborg (0) - 9100 Aalborg (0) - 9200 Aalborg SV (21) - 9210 Aalborg SØ (21) - 9220 Aalborg Øst (14) - 9230 Svenstrup J (14) - 9240 Nibe (21) - 9260 Gistrup (21) - 9270 Klarup (7) - 9280 Storvorde (8) - 9293 Kongerslev (3) - 9310 Vodskov (16) - 9362 Gandrup (2) - 9370 Hals (2) - 9380 Vestbjerg (5) - 9400 Nørresundby (37) - 9430 Vadum (8) - 9440 Aabybro (7) - 9510 Arden (3) - 9520 Skørping (8) - 9530 Støvring (15) - 9541 Suldrup (5) - 9560 Hadsund (12) - 9574 Bælum (1) - 9575 Terndrup (0) - 9600 Aars (4) - 9640 Farsø (0) - 9670 Løgstør (4) - 9681 Ranum (0)
I alt 376 medlemmer.

Siden er senest opdateret 19. marts 2018

Dette website aalborg.ale.dk handler mest om Lokalafdeling Aalborg som er en af Danske ølentusiasters 51 lokalafdelinger der er organiseret i 11 regioner. Vi hører under Danske Ølentusiasters Region Nordjylland som du kan læse mere om HER...

 

Vil du vide mere om vores landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation - så klik HER og surf videre på ale.dk...

 

Som du kan se i øverste højre hjørne på denne side har Danske Ølentusiaster fået udarbejdet et logo, der markerer foreningens 20-års jubilæum. Logoet signalerer hygge, samhørighed og godt øl. Foreningens 20-års jubilæum fejres hele 2018, og jubilæumslogoet kommer til at pryde alt fra ale.dk, ØLentusiasteN, festivalglas og merchandise til plakater. Mads Berg, der også er grafiker på plakaterne til Ølfestival, har udarbejdet logoet med inspiration fra årets festivalplakat.

 

 

Lokalformand

Anne Lise Knørr
Østermarksvej 44
9400 Nørresundby
42756161
anne.lise.knoerr(at)remove-this.ale.dk
Lokalnæstformand

Gert Svanborg Sloth
Langgade 48
9000 Aalborg
21209699
gert.svanborg.sloth(at)remove-this.ale.dk
Lokalredaktør

Gert Svanborg Sloth
Langgade 48
9000 Aalborg
21209699
gert.svanborg.sloth(at)remove-this.ale.dk

Lokalbestyrelse

Lokalbestyrelsen i danske Ølentusiaster i Aalborg består af fem medlemmer. Lokalformand og Lokalnæstformand som er de to tillidsvalgte. samt tre menige medlemmer.

 

Lokalformand og Lokalnæstformand repræsenterer lokalafdelingen og har begge sæde i Regionsbestyrelsen (se deres kontaktoplysninger herover)

 

 

De 3 menige Lokalbestyrelsesmedlemmer er:

 

Tommy Hjeds

Anemonevej 16

9400 Nørresundby

Mob.: 2081 6577

tommy.hjeds(at)remove-this.ale.dk

kt.hjeds@gmail.com

 

Ivan Nørgaard

Langersvej 10

9000 Aalborg

Mob.: 2141 8987

spinach(at)remove-this.mail.dk


Niels Tikjøb Olsen

Granvej 18

9000 Aalborg

Mob.: 2985 9026

granvej18(at)remove-this.hotmail.com

 

 

Læs mere om Lokalbestyrelsen

 

 

KALENDER

 

 

2018

Den nye lokalbestyrelse har afviklet sine første bestyrelsesmøder samt årets første medlemsmøde og har en masse planer i gang både i forhold til første og andet halvår. Der er dog stadig nogle løse ender som vi håber på at få bundet så hurtigt som muligt.

 

MEN - herunder kan du se det foreløbige program som det ser ud aktuelt...

 

13/1 WinterWarmers

Lokalbestyrelsen fandt 10 lækre WinterWarmers i forskellige stilarter som passer til årstiden og præsenterede 2 hver...

 

3/2 Regions- og Stormøde i Danske Ølentusiaster (kun for tillidsvalgte).

 

10/2 AHKs ølmesse 2018

Danske Ølentusiaster i Aalborg deltog for fjerde år i træk med en stand på Aalborg Håndbold Klubs Ølmesse. One Pint havde igen stillet sig til rådighed i forhold til at hjælpe os med at præsentere forskellige ølstilarter. Vi hjalp One Pint på deres stand og bemandede Indslevs og Jacobsens stande også i år lykkedes det at samle et godt udadvendt hold som fik en god ølsnak med de mange fremmødte.

 

24/2 Finalesmagning i Årets Danske Ølnyhed 2017

I Aalborg fortsatte naturligvis den mangeårige tradition med at skaffe kandidat-øllet og lave en finalesmagning. De 9 finalister blev vurderet af 33 ølentusiaster i Nørresundby - og det skal nu blive spændende at se hvordan medlemmerne stemmer ved de 32 smagninger rundt i landet.

 

Vi arbejder hårdt på at få flere fede ting knebet ind... Af forskellige uheldige årsager har vi ikke kunnet realisere hele det program i foråret, som vi gerne ville, og der er i øjeblikket en masse løse ender på de projekter (vi har gang i) som skal bindes inden vi har såvel indhold som datoer helt på plads. Men vi satser på at der er styr på det senest 21/3, hvor vi afvikler vort næste lokalbestyrelsesmøde.

 

24/3 DØE afvikler sin årlige generalforsamling i Odense (alle medlemmer kan deltage).

 

7/4 er der for fjerde gang TOPmøde hos Erling Christensen i Hørmested

Vi forventer meget snart at kunne igangsætte tilmelding - I hører nærmere...

 

21/4 uddeler vi igen Dansk Ølmærke på en rundtur til stederne som modtager hæder og diplom - vi er ved at udarbejde en rute og tidsplan.

 

Vi arbejder på noget med ØL & DYR i maj - men det er ikke helt på plads endnu...

 

Danske Ølentusiaster afvikler Ølfestival 2018 - det foregår 31/5 - 2/6 og foregår som i fjor i Lokomotivværkstedet i København...

 

29/6 & 30/6 er der igen gang i ØLhytten på CWO ved Aalborg Citys USAdage på C.W. Obels Plads, også hér har vi brug for udadvendte ølentusiaster som vil hjælpe nogle timer.

 

1/9 Øllets Dag - DLØD-udvalget arbejder på sagen, så det er i gode hænder...

 

15/9 Det Brune Aalborg besøges sammen med forfatterne af bogen

 

6/10 Årsmøde og herefter medlemsmøde med besøg af Årets Bryggeri de seneste 3 år Thisted Bryghus

 

9/11 Julefætter 2018 - bemærk at vi har flyttet arrangementet til den første fredag i november... 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmeldingsprocedure

Tilmelding til vore medlemsmøder lukkes knapt en uge

før arrangementet afvikles

af hensyn sin indkøb af øl

og planlægning

og indkøb af mad...

 

Vores medlemsmøder afvikles

på den annoncerede dato

(lige nu mangler vi et fast tilholdssted - men der arbejdes på det

og som regel på lørdage

i tidsrummet fra

klokken 15 til 19

- med mindre andet

er annonceret).

Der er altid oplæg/foredrag

eller anden form

for præsentation af

øltyper eller bryggerier/bryghuse.

Altid smagning af cirka

8 forskellige øl

(10 centiliter af hver)

og mad under eller efter

oplægget/foredraget.


Deltagelse kun mod forudtilmelding og forudbetaling!
Vi lukker for først-til-mølle tilmelding en lille uge før arrangementet af hensyn til indkøb af øl og planlægning og indkøb af mad - så tilmeld dig i god tid.

TILMELDING foregår bindende og senest klokken 18:00 tirsdagen før arrangementet foregår til Tommy Hjeds via tommy.hjeds(at)remove-this.ale.dk

 

 

Forhåndsbetaling foregår til Tommy Hjeds

- STRAKS efter tilmeldingsfristen

KONTO 9280  458 560 9396
Når du tilmelder dig er det

vigtigt at opgive arrangementets

dato og titel

samt

dit medlemsnummer og navn

og navne og medlemsnumre 

på dem du tilmelder.

Du vil modtage

en mail om at

din tilmelding

til xx-arrangement,

xx-dato forxx-personer 

er registreret

og at du senest xx-dato

skal have indbetalt xx-kroner...DU ER ALTSÅ

FØRST SIKRET EN PLADS

NÅR DU HAR BESTILT OG BETALT

- FULDSTÆNDIGT SOM UDE

I DEN ØVRIGE VIRKELIGE VERDEN...

 

 

 

 

Lokalafdelingen får ugentligt mange henvendelser fra folk

som enten vil have assistance

til en ølsmagning eller have

Danske Ølentusiaster til at fortælle mere om foreningen

og øllets forunderlige verden.

Klik her... 

for at få forskellige forslag til

hvordan du kommer videre :-)

Lokale udvalg

For at drive så stor en lokalafdeling, som den vi har i Aalborg, kræver det mange hænder og hjerner. Derfor har vi oprettet nogle udvalg som man kan melde sig til og være med til at få tingene struktureret og kørt ud over rampen. Har du selv lyst til - og mod på - at hjælpe til med at få afdelingen til at køre optimalt - så kontakt endelig lokalafdelingens bestyrelse. Vi kan altid bruge folk, der har lyst og energi til at deltage aktivt!

 

Herunder kan du finde 3 af vore lokale udvalg:

Tudvalget - Turudvalg

DLØDudvalget - Det Lokale Øllets Dag udvalg

DLØMUiAA - Det Lokale ølmærke udvalg

 

Det sidstnævnte udvalg har en meget vigtig rolle. Det er medlemmer herfra som via forslag fra de øvrige medlemmer samler en liste over hvilke Indkøbssteder og Udskænkningssteder i lokalafdelingen, der er et besøg værd...

 

 

INDKØBSSTEDER

En liste over gode indkøbssteder i lokalafdelingens dækningsområde.

UDSKÆNKNINGSSTEDER

En liste over gode udskænkningssteder i lokalafdelingens dækningsområde.

Lokale rabataftaler

 

John Bull Pub Aalborg

Mod forevisning af gyldigt medlemskort gives 5 kr. rabat på 1 øl (samme beløb uanset mængde) Rabatten gælder for kortindehaveren + 1 gæst. Alle øl i baren er som udgangspunkt inkluderet i ordningen, dog undtaget allerede nedsatte varer.

London Pub

Mod forevisning af gyldigt medlemskort gives der 10% rabat ved køb af fad- og flaskeøl.

The Wharf

Mod forevisning af gyldigt medlemskort gives der 10% rabat ved køb af fad- og caskøl. Det gælder kun for kortindehaveren.

Facebook

Som et supplement til ale.dk har Danske Ølentusiaster lavet en officiel facebookprofilSamtidigt har 6 af de 7 nordjyske lokalafdelinger oprettet facebookgrupper for at gøre opmærksom på foreningens lokale aktiviteter i deres dækningsområde.

Aalborg

Brønderslev

Frederikshavn

Hjørring

Skagen

Thisted

 

Er du på facebook

- så kig endelig ind...

Inviter meget gerne venner indenfor i de lokale facebookgrupper

Lidt om Landsforeningen...

 

 

 

I Danske Ølentusiaster elsker vi godt øl, og foreningens formål er at få bedre øl i Danmark.
 
Det gør vi ved at arbejde for et bredt, varieret og mangfoldigt udbud af bryggerier og øltyper, oplyse og skabe debat om øl, stimulere håndbrygning, udbrede kendskabet til traditionel dansk bryggekunst og ved at sikre øl en respektfuld behandling.
 
Du kan læse mere om fordelene ved et medlemskab på siden Hvorfor medlem?
 
Så meld dig ind i vores velsmagende forening, vær med til at sikre det gode øl en varig plads på det danske marked og få oven i købet adgang til vore lokale ølsmagninger, medlemspriser og -fordele på vore Ølfestivaler osv. osv.
 
Du kan melde dig ind direkte via hjemmesiden! Se her hvordan! 

 

 

 

 

ØLentusiasteN

Vort skønne medlemsblad ØLentusiasteN er Danmarks eneste specialmagasin om øl. Første udgave udkom i december 1998 - kun 3 måneder efter stiftelsen af foreningen. Gennem alle årene har Ole Madsen været redaktør. Se mere her!

 

Fornyligt blev der åbnet for at hele folket har tilgang til vort medlemsblad. Bortset fra de seneste 10 numre, som er låst så de kun er tilgængelige for medlemmer.

 

Som medlem har du længe kunnet læse alle numre af ØLentusiasteN digitalt. Det kræver blot at du logger ind som medlem HER på ale.dk 

 

Modtager du som medlem ikke ØLentusiasteN i din postkasse - KLIK HER!

 

Har du noget som andre bør læse om i ØLentusiasteN, så kontakt gerne redaktør Ole Madsen - men husk at der er deadline på # 103 den 12. marts 2018.

 

Blandt de udsendte medlemsblade af # 99 august/september 2017 befandt sig eksemplar nummer en million af vort flotte medlemsblad.

Her kan du blandt andet læse om: Wildebeest-webshop. Øllets Dag med forskræp på alle aktiviteter også i Hjørring, Skagen, Thisted og Aalborg og en lille overgæret/undergæret om at der også er Øllets Dag på Fur Bryghus.

 

 

Jubilæumsnummeret ØLentusiasteN # 100 blev udsendt til medlemmerne i oktober 2017.

Her kan du blandt andet læse om: Nyt ambitiøst bryghus på vej i Frederikshavn. Salget af Søgaards Bryghus er afblæst. Hæder til lokale ildsjæle, hvor Anker Jørgensen fra Café Chic Oldschool i Hjørring modtager Den Regionale Ølpris, Øllets Dag, hvor vi blandt andet komme forbi Skagen. Craft Beer i Kroatien skrevet af Ole Riis Olsens fra Tordenkalvens ØL- og Kulturrejser. Forskræp for Nordic Brew Festival 2017...

 

 

ØLentusiasteN # 101 kunne medlemmerne forlyste sig med i december/januar.

Her kan du blandt andet læse om at: Thisted Bryghus har fået pris for nytænkning samt at People Like Us brygger på Thisted Bryghus.Rauchbier und bierhaxe - en beretning fra Lokalafdeling Skagens tur til Bamberg. Hvordan det gik på Nordic Brew 2017. Medlemmer i Nordjylland i plus. Det går godt i Thisted. Limfjordsporteren er fra Aalborg. Succes fordoblet i Aalborg. Ny lokalformand i Aalborg...

 

 

Det nyeste nummer af Danmarks eneste specialmagasin om øl, ØLentusiasteN # 102, bør lige være landet i din postkasse. Her kan du blandt andet læse om Årets Bryggeri, Thisted Bryghus. Gårdmalt fra Gyrup. Ålbæk Håndbryggeri. Hjort Craft Beer. Det Brune Aalborg. 10.000 øl flytter fra Blokhus til Spanien... 

 

Ale-mail er genoplivet

Ale-Mail, der udkom fra 1998 til 2014 er fra august 2017 genoplivet og har du meddelt en mailadresse ved indmeldelse skulle du gerne modtage den i din mailboks hver måned...

Ret dine medlemsoplysninger

Det er VIGTIGT at dine medlemsoplysninger er korrekte og DU er selv den nærmeste til at sørge for dette. Tag derfor lige og tjek dine medlemsoplysninger bag login - find dit medlemskort frem og gå ind på ale.dk. Tryk så på bjælken "login" og skriv dit medlemsnummer og derefter pinkoden på dit medlemskort. Tryk så på "Medlemsoplysninger", og du har adgang til at rette dine medlemsoplysninger. Sørg for at vi har din adresse - så du kan modtage ØLentusiasteN i din postkasse. Og sørg for at vi har din email, så du kan modtage nyhedsbreve og Ale-Mail fra foreningen. Du har endvidere mulighed for at sætte kryds i forhold til om du vil modtage mail fra andre lokalafdelinger end den du er hjemmehørende i.

 

Skaf et medlem

Husk nu at I som medlemmer kan spare en hundrede-lap på eget kontingent en gang om året, hvis I hvert år skaffer et nyt medlem til foreningen - se mere om dette HER.

 

 

Du kan i øvrigt få meget mere ud af ale.dk - hvis du logger ind med dit medlemsnummer og pinkoden på dit medlemskort...

 

 

Skulle man, mod forventning, have lyst til at melde sig ud af vores forening skal man kontakte sekretariatet, se mere om det HER.

 

 

 

 

 

 

... kig temasider på ale.dk

En del områder er så omfattende at de har fået deres egne sider under ale.dk - det gælder bl.a.:

Ølrejser - med inspiration til ture i øllets verden - som du finder på siderne beertravel.ale.dk

Tour de Bière - cykelløbet med de mest spændende langningsområder - som du finder på siderne tour.ale.dk

Ølfestival® - det årligt tilbagevendende højdepunkt - som du finder på siderne beerfestival.ale.dk

Øllets Dag - fejres hvert år den første lørdag i september - se mere på ølletsdag.dk

Vigtige DØE landsplansdatoer 2018

Stormøde 3/2

DM i blindsmagning for hold i Søborg 10/3

Generalforsamling 24/3

Ølfestival 31/5 - 2/6

Øllets Dag 1/9

DØE fylder 20 år 5/9

 

 

 

Andres arrangementer

Nu er det heldigvis ikke kun Danske Ølentusiaster som laver ølrelaterede arrangementer. Flere Udskænkningssteder og Indkøbssteder samt andre aktører står bag interessante tiltag.

Vi skriver hellere end gerne om hvad der er i gære i forhold til øl arrangementsmæssigt i Aalborg og omegn...

Desværre sker det bare alt for sjældent at vi informeres i god tid om ølmæssige aktiviteter eller begivenheder. OG - får man ingen info, så kan man heller ikke videreinformere!

Vi vil så gerne informere bredt om hvad der foregår - men vi kan jo kun formidle det vi har kendskab til - så hjælp os...

 

 

5 dages ølrejse for mænd til Wroclaw i Polen

Søgaards Bryghus arrangerer en mandetur til Wroclaw i juni. Niels Tikjøb Olsen har sendt følgende til lokalredaktøren: Tag med på en 5 dages tur til det sydlige Polen. Afrejse fra Søgaards Bryghus onsdag den 6. juni kl. 16. Natkørsel (1060 km) til Wroclaw, hvor vi har 2 nætter på et 3 stjernet hotel i centrum. Her besøger vi en af Europas største ølfestivals. Om fredagen besøges bl.a et malteri i omegnen. Lørdag aften hjemkørsel. Vi er i Aalborg søndag den 10. juni kl. ca. 10.30.
Pris 3100 kr. incl. fri øl i bussen, 2 overnatninger i Wroclaw på delt dobbeltværelse,
halvpension, festival -og bryggeribesøg. På ud- og hjemrejse spiser vi på et bryggeri.
Vi bliver max 30 i bussen der har 6 borde. Tilmelding senest 26. april 2018.
Yderligere oplysninger/detaljeret program fås hos Niels Tikjøb Olsen. Mail:
granvej18@hotmail.com.