Årmøde 2020
Årsmøde 2020
Årsmøde 2020

Referat af Årsmøde 2020 i Danske Ølentusiasters lokalafdeling i Aalborg.

Årsmødet blev holdt 24/10-20 kl. 13:00-15:00 i Foreningshuset i Nørresundby, og 13 medlemmer var mødt op.

Som det første blev Gert Svanborg Sloth valgt som dirigent, og han startede med at konstatere, at årsmødet var lovligt indvarslet.

Da ingen andre meldte sig som referent, tog Flemming Højsgaard fra bestyrelsen denne opgave på sig.

Dernæst var det formand Anne Kettunen, som afgav beretning om lokalafdelingens virke i det forgangne år, som hun indledningsvis kaldte ’benspændsåret’. Det har været et år præget af Corona, sygemelding og mange lokale og nationale aflysninger - bl.a. Øllets Dag, Ølfestivalen og American Days.

Aktuelt er der i lokalafdelingen 338 medlemmer, hvilket er 6% højere end ved seneste årsmøde.

Gennemgang af årets arrangementer:
- Årsmøde og ølsmagning med Bang og Harbo

- Julefætter

- Øl, flæsk og bold

- Tjekkisk ølsmagning

- Online ølsmagning med øl fra lokalafdelingens område

- Tur til Aarhus

- Virtuel ølsmagning i samarbejde med Nordjysk Mad og Turisme

- Uddeling af den regionale ølpris

- Uddeling af Dansk Ølmærke

I den kommende tid er følgende arrangementer planlagt (eller under planlægning):

- Julefætter med belgiske juleøl 14/11

- Øl, flæsk og bold (en aften i december)

- Medlemsmøder med varierende indhold 16/1, 13/2 og 20/3

Anne Kettunen rundede af med at omtale lokalbestyrelsens arbejde og konkrete forhold vedrørende aktiviteter i regionen og landsbestyrelsen.

Der var ingen kommentarer til beretningen.

Så var turen kommet til valg af lokalafdelingsformand og –næstformand.

Uden modkandidater blev Anne Kettunen og Ivan Nørgaard genvalgt.

Den efterfølgende debat om antallet af menige bestyrelsesmedlemmer førte til en beslutning om tre, og de tre pladser blev besat ved genvalg til Erik Westergreen og Flemming Højsgaard samt nyvalg til et nyt, ungt medlem af foreningen: Adam Hoffbeck.

Da der ikke var indkommet forslag til behandling, gik vi videre til Eventuelt, hvor følgende emner blev drøftet:

Indstilling til Årets Bryggeri:
8 forskellige kandidater blev drøftet, og årsmødedeltagernes valg blev Krenkerup Bryggeri.

Øllets Dag 2021:
Ivan Nørgaard orienterede om de foreløbige overvejelser, som er præget af Corona, lokaleforhold, form/indhold og tidligere års støt stigende succes. Der er mange ubekendte, og mange valg skal træffes.

Gode ølsteder:
Kort gennemgang af web-appen og den løbende vedligeholdelse af indholdet (sidstnævnte varetages nu af lokalafdelingen).

Fremtidige arrangementer:
Usikkerhed pga. Corona, Online contra fysisk, ideer til hvervning/fastholdelse af medlemmer.

Undervejs i årsmødets forløb blev der smagt fire (meget) forskellige øl, som bestyrelsens medlemmer

havde valgt og præsenterede:

- Ivan Nørgaard: Cranberry Northwest Sour Ale fra Cascade Brewing Co.

- Anne Kettunen: Aecht Schlenkerla Rauchbier Weizen fra Braueri Heller Bamberg

- Erik Westergreen: Layer Cake – Marshmellow og Chocolate Stout fra Brewdog

- Flemming Højsgaard: Port au Gin fra Nibe Bryghus