VIP-gruppe for Danske Ølentusiaster

Landsbestyrelsens mål med udvalget

Inderste række af beslutningstagere i landsforeningen, er den siddende landsbestyrelse (LB) og de fastansatte. Til tider, kan det, af kompetence eller tidsmæssige årsager, være formålstjenligt at udvide kredsen af bidragydere til særlige opgaver, spørgsmål eller problemstillinger. Disse benævnes, sammen med LB og de fastansatte, for VIP-gruppen.

Medlemmer

Festivalchefen
Juridisk konsulent
Kritisk revisor
Suppleant for kritisk revisor
DØE udpegede medlemmer af Forbrugerrådet TÆNK
DØE udpegede medlemmer af EBCU
DØE udpegede medlemmer af Dansk Retursystems Kontaktudvalg
”Tovholdere” på udvalg nedsat af LB
Tidligere medlemmer af LB et år efter deres afgang
De to seneste landsformænd
Øvrige medlemmer kan udpeges af LB lejlighedsvist

Kontakt VIP-gruppen på vip@ale.dk