Retningslinjer for adfærd i Danske Ølentusiaster

Danske Ølentusiaster (DØE) arbejder for godt øl til danskerne. Og det kan kun ske i et godt og inkluderende arbejdsmiljø. Derfor skal alle medarbejdere, frivillige og udstillere fremme en kultur, som bygger på inklusion og respekt, og hvor det er rart at være. Grundlaget for et godt samarbejde er, at medarbejdere, frivillige og udstillere respekterer hinanden og holder en ordentlig omgangstone.

 

Medarbejdere, frivillige og udstillere har altid ret til at sige fra over for handlinger eller udtalelser, som de oplever som seksuel chikane eller anden krænkende adfærd, uden at det får konsekvenser for deres arbejde i og med DØE. Danske Ølentusiaster går ind for at skabe en kultur, hvor der kan tales åbent om de forskellige holdninger, oplevelser og forventninger, man kan have til hinanden, og til, hvad man opfatter som krænkende adfærd.

 

Krænkende adfærd kan være mobning, seksuel chikane og overgreb af enhver art og kan
forekomme i både fysisk, verbal og, skriftlig, herunder elektronisk form. Krænkende adfærd er også krænkelser med baggrund i f.eks. etnicitet, religion, køn, seksualitet, alder eller handicap.

 

Hvis der opstår problemer i det psykiske arbejdsmiljø, skal disse håndteres hurtigt og som udgangspunkt på det niveau, hvor de er opstået, hvad end det er i en lokalafdeling, landsorganisationen eller på Ølfestivalen. Hvis ledelsen får kendskab til en sag om krænkende adfærd, skal den straks gribe ind og påbegynde en afklaring af problemet. Det gælder, uanset hvilket niveau i organisationen ledelsen er placeret på. Ledelsen er ikke afhængig af at modtage en klage for kunne at gribe ind i en sag om krænkende adfærd.

 

Vurderes det, at en medarbejder, frivillig eller udstiller har udvist krænkende adfærd og er gået imod Danske Ølentusiasters værdier, kan vedkommende risikere at blive bortvist fra at deltage i arrangementer og frivilligt arbejde under DØE.