Privatlivspolitik

Nye og strengere krav til opbevaring og behandling af data trådte i kraft den 25. maj 2018. Vi har derfor opdateret vores processer og arbejdsgange.

 

Formålet med reglerne er at beskytte dig og de personoplysninger, som virksomheder og organisationer håndterer.

 

Som en naturlig del af medlemskabet af Danske Ølentusiaster afgiver du oplysninger til os.
Vi har det seneste år arbejdet med at implementere de nye regler i persondataforordningen. Det er en opgave, vi tager meget seriøst, og vi vil både nu og i fremtiden tage godt vare på vores medlemmers informationer.

 

Fokus på din tryghed

Persondataforordningen betyder blandt andet større krav til dataopbevaring og -behandling. Det indbefatter også regler om databeskyttelse gennem arbejdsgange, der sikrer, at uvedkommende ikke får adgang til data, og at data ikke opbevares længere end nødvendigt.
I Danske Ølentusiaster respekterer vi dit privatliv, og vi ønsker at være helt åbne omkring vores processer. Vil du vide mere om, hvordan vi håndterer data, kan du læse om vores persondatapolitik.

 

Persondatapolitik

Reglerne for registrering, indsamling og behandling af medlemsdata.
Når du kontakter Danske Ølentusiaster, behandler vi oplysninger om dig.
Vi indsamler dine personoplysninger for at kunne levere korrekte ydelser til dig, yde dig den bedst mulige service og give dig en god brugeroplevelse på ale.dk.
Oplysningerne bruges derudover til at udarbejde analyser og statistikker for bredt at kunne varetage ølforbrugernes interesser på det danske og europæiske marked.

 

Regler for registrering af data


Danske Ølentusiaster er omfattet af de regler om behandling af data, der er fastsat i person-datalovgivningen, herunder EU’s persondataforordning. Danske Ølentusiaster indhenter og videregiver kun oplysninger i det omfang, det er fastsat ved lov, og når det har betydning for dit medlemskab.
Langt de fleste oplysninger har du selv givet i forbindelse med din optagelse i Danske Ølentusiaster. Det gælder f.eks. oplysninger om navn og bopæl. Det kan også være bankoplysninger ved betaling af kontingent eller refusion af rejseomkostninger som tillidsvalgt.

 

Opbevaring af data

Danske Ølentusiaster stiller store krav til sikkerheden af vores IT-systemer. Når vi benytter eksterne systemer/leverandører til databehandlingen, har vi altid indgået databehandleraftaler for at sikre den nødvendige beskyttelse af data.

 

Alle Danske Ølentusiasters medarbejdere er endvidere undervist i sikker og fortrolig omgang med persondata i den daglige administration.

 

Sletning af data

Danske Ølentusiaster er af regnskabsmæssige årsager forpligtet til at opbevare udbetalings- og persondata i en længere årrække - også efter eventuelt ophør af medlemskab. Du kan til enhver tid anmode om at få dine persondata slettet, men vores pligt til at opbevare data betyder, at vi kun i sjældne tilfælde kan imødekomme anmodningen.

 

Som følge af vores lovgivningsmæssige pligt til at opbevare udbetalings- og persondata, vil data først blive slettet 5 år efter det enkelte medlemsskabs ophør.

 

Hvad ved I om mig?

Du kan altid gå ind på ale.dk og se hvilke oplysninger, vi har registreret om dig. Her kan du også rette, opdatere og indsende nye oplysninger til os.
Hvis du konstaterer, at Danske Ølentusiaster har mangelfulde eller fejlagtige oplysninger om dig, bedes du kontakte os, så vi kan rette det.

 

Foto og video fra Ølfestival og andre arrangementer

På Danske Ølentusiasters Ølfestival og ved andre arrangementer kan der være fotografer til stede, med formål at optage stillbillede og eller video til markedsføringsbrug for lignende arrangementer. Disse fotos og video kan offentliggøres på vores hjemmesider og i magasinet Ølentusiasten, ligesom de kan offentliggøres i tredjeparts websites, sociale medier og magasiner.

Adgang til Ølfestival og andre arrangementer arrangeret af Danske Ølentusiaster sidestilles med offentlig adgang. Derfor kan enkeltpersoner ikke påberåbe sig ret til at give samtykke til brug af billeder og eller video hvor de måtte fremtræde.

 

Aktindsigt og flytning af data

Du har ret til at se alle data om dig. Hvis du beder om aktindsigt, bekræfter vi din anmodning inden for 7 arbejdsdage. Vi sender dig en kopi af dine data hurtigst muligt, dog senest en måned efter vores modtagelse af dit ønske om aktindsigt.

 

De regler, som vi her har vejledt dig om, står i EU’s persondataforordning.

 

Du har ret til at klage

Du har mulighed for at klage over Danske Ølentusiasters behandling af dine oplysninger og data. Klagen sendes til Danske Ølentusiaster på følgende mail: sekretariat@ale.dk
Hvis vi ikke sammen kan løse problemet – eller vi træffer en afgørelse, som du ikke er enig i – kan du klage til Datatilsynet: dt@datatilsynet.dk.

 

Du kan få mere at vide om persondatalovgivningen og EU’s persondataforordning på www.datatilsynet.dk

 

Hvis du har spørgsmål om vores persondatapolitik, er du også velkommen til at kontakte Danske Ølentusiasters persondataansvarlige jurist, Jesper Farbøl, på mail: jesper.farboel@ale.dk