Landsdækkende udvalg

Danske Ølentusiasters arbejde er blandt andet styret af en række udvalg, som er nedsat af landsbestyrelsen.

 

Et udvalg kan oprettes, når bestyrelsen ikke har tid eller kompetencer til at tage sig af en specifik opgave. Et udvalg har derfor et bestemt mål i sigte, og når dette er opnået, bliver udvalget opløst.

 

Hvert udvalg har en tovholder, som styrer udvalget, og de fleste udvalg har også en repræsentant fra bestyrelsen.

 

Udvalgene står for en stor del af vores spændende arrangementer. For eksempel styres Ølfestivalen af Festivalledelsen, som er et udvalg under DØE.

 

Kunne du tænke dig at være med i et udvalg, er du velkommen til at kontakte dem for at høre, om der skulle være en ledig plads.