Forbrugerpolitisk program

Danske Ølentusiaster er den forening, der samler de danske ølforbrugere i kampen for godt øl til danskerne.

Med Danske Ølentusiasters Forbrugerpolitiske Program vil vi gøre det klart for alle – fra forbrugere over bryggere til politikere – hvad vi kæmper for.

Vores Forbrugerpolitiske Program har som overordnet mål: at sikre kvalitet, mangfoldighed og tilgængelighed af det gode øl til danskerne.

Danske Ølentusiaster benævnes DØE i teksten.

 • DØE vil arbejde for et frit ølmarked, hvor alle bryggerier og importører sikres adgang uanset størrelse, og hvor distribution og salg af øl når ud til så mange forbrugere som muligt.
 • Markedsføring af øl skal være ærlig og gennemskuelig. DØE bekæmper enhver vildledning af forbrugerne.
 • DØE tager afstand fra eksklusivaftaler og andre særlige forhold, hvis de står i vejen for fair konkurrence og dermed begrænser øllets mangfoldighed, tilgængelighed og kvalitet.
 • DØE vil arbejde for, at lovgivning – herunder skatter, afgifter og gebyrer – fremmer vilkårene for danske bryggerier.
 • DØE støtter, at lovgivningen tager særlige hensyn til de små danske bryggerier, herunder moderationsordningen (dvs. rabat på ølafgiften).
 • DØE støtter idéen om en national mærkning, som tydeliggør ejerforhold og størrelse for danske bryggerier.
 • DØE vil arbejde for, at EU sidestiller øl og vin. DØE er imod støtteordninger, der favoriserer vin frem for øl – også indirekte ved at kategorisere vin som et landbrugsprodukt, mens øl er kategoriseret som et industriprodukt.
 • DØE ønsker en udførlig deklaration af øl. Det gælder også fadøl på udskænkningssteder.
 • DØE ønsker at deklaration af øl og andre alkoholholdige drikkevarer fuldt ud bliver omfattet af de regler, der gælder for deklaration af fødevarer. Kravene til deklaration af øl skal derfor udvides til at omfatte næringsindhold, fuldstændig ingrediensliste og allergener.
 • Derudover skal der på deklarationerne af øl være følgende informationer: Produktionsdato og - sted, tappedato og -sted, bedst før-dato, mængdeindhold, alkoholprocent, alkoholindhold opgjort som antal genstande. Desuden skal bryggeriets ejerforhold påføres, hvis bryggeriet ikke er uafhængigt/selvstændigt i forhold til andre bryggerier.
 • Der bør være en beskrivelse af øllets smagsmæssige profil herunder angivelse af type.
 • Der skal være samme krav til deklaration af danske såvel som importerede øl. De importerede øl skal mærkes efter danske forhold med samme definition af en genstand, etc.
 • Det skal være tydeligt for forbrugeren, hvad pris og mængde er. Begreber som små og store fadøl skal erstattes af mængdeindhold.
 • DØE støtter et mådeholdent forbrug, og anbefaler at dette bliver markeret på alle flasker med alkoholiske drikkevarer.
 • Danske Ølentusiaster støtter en ansvarlig alkoholpolitik, hvor målet er kvalitet frem for kvantitet i ølforbruget.
 • Danske Ølentusiaster vil arbejde for at skabe opmærksomhed på såvel de helbredsfremmende som helbredsskadelige konsekvenser af ølforbrug.
 • DØE vil arbejde på at skabe opmærksomhed om øl som et bæredygtigt alternativ til andre alkoholiske drikke.
 • DØE vil arbejde på at skabe opmærksomhed om, at øl er et naturprodukt, som langt overvejende er brygget på malt, humle, gær og vand.
 • DØE støtter tanken om et system for indsamling af pantbehæftet emballage af hensyn til miljøet.
  Pantsystemet for glas-, plast- og dåseemballage skal omfatte alle drikkevarer. DØE ønsker derfor, at emballage for vin og andre alkoholholdige drikkevarer bliver omfattet af pantsystemet.
 • Gebyrerne for bryggerierne til pantsystemet skal være fair.
 • DØE er imod, at drikkevarer i grænsehandlen fritages for pant.
 • Der bør være et fælleseuropæisk system for indsamling af pantbehæftet emballage.
 • Pantindleveringsstederne skal modtage al slags pantbehæftet emballage. Indleveringsstederne skal være tilgængelige i de områder, hvor emballagen er købt.
 • Information på pantindleveringsstederne skal være tydelig. Forbrugerne skal vide, hvad de får pant for, og hvad de skal gøre, hvis pantautomaterne ikke modtager de pantbehæftede flasker.
 • Forbrugerne bør sikres pantudbetaling for købte produkter uanset bryggeriernes og importørernes eventuelle mellemværender med Dansk Retursystem.
 • Forbrugerne skal sikres plads i bestyrelsen, eller anden central position, for det system, der står for indsamling af pantbehæftet emballage.
 • Kokke og tjenere skal uddannes i viden om øl.
 • Kokke skal lære at anvende øl som ingrediens i maden.
 • Tjenere skal kunne anbefale sammensætninger af øl og mad.
 • Uddannelsesbekendtgørelserne for uddannelserne til kok og tjener skal sidestille øl og vin.
 • På spisesteder bør der være et ølkort med beskrivelse af de forskellige øl, og hvordan de passer til mad.
 • DØE skal påvirke fødevarebutikkerne til i højere grad at fokusere på at kombinere øl og mad.
 • DØE samarbejder nationalt og internationalt med organisationer, institutioner og virksomheder med det formål at medvirke til at sikre DØE’s forbrugerpolitiske program.
 • DØE har to pladser i Rådsforsamlingen i Forbrugerrådet TÆNK. Rådsforsamlingen er det højeste organ i Forbrugerrådet TÆNK. DØE ønsker at fremme forbrugernes stemme nationalt. Forbrugerrådet TÆNK og de øvrige forbrugerorganisationer i Rådsforsamlingen udgør et godt netværk for DØE.
 • DØE kæmper også for forbrugerpolitikken på europæisk plan. Derfor er DØE medlem af European Beer Consumers Union (EBCU). EBCU kæmper på europæisk plan for et varieret og tilgængeligt udvalg af øl i en høj kvalitet. Påvirkning af politikerne i EU er en kerneopgave for EBCU.

Programmet blev vedtaget på generalforsamlingen lørdag den 23. marts 2019.