Kommunikationsudvalg

Landsbestyrelsens mål med udvalget

Kommunikationsudvalgets opgave er at sætte retningslinjer for foreningens samlede kommunikation, herunder medlemsbladet, hjemmeside og på de sociale medier. Opgaven er endvidere at vedligeholde og udvikle foreningens kommunikationsstrategi, som fastlægges af generalforsamling og bestyrelse. Udvalget mødes online på Zoom ca. en gang om måneden efter nærmere aftale, samt fysisk to gange årligt og kigger på foreningens materiale i forhold til presse, information og markedsføring ud fra foreningens årshjul og planlagte aktiviteter.

 

Landsbestyrelsens rammer samt udvalgets ansvar & myndighed

Udvalget er ansvarlig for foreningens interne og eksterne kommunikation over for LB. Den kommunikationsansvarlige er ansvarlig for udvalgets tildelte budget. Det er LB, der fastlægger overordnede temaer og prioriteter for kommunikationsudvalget.

 

Udvalget har valgt at arbejde med disse opgaver:

Medlemmer

Klaus Rehkopff (Landsformand)
Michael Barrett Andersen (LB)
Kasper Mundt-Nielsen (Redaktør)
Helene Withington (Kommunikationsansvarlig)
Sidsel Dahl Knudsen

Mål- og rammedokument
Kontakt udvalget