Kommunikationsudvalg

Landsbestyrelsens mål med udvalget

Kommunikationsudvalgets opgave er at vedligeholde og udvikle foreningens kommunikationsstrategi, som fastlægges af generalforsamling og bestyrelse. Udvalget mødes fysisk to gange årligt og kigger på foreningens materiale i forhold til presse, information og markedsføring ud fra foreningens årshjul og planlagte aktiviteter.

 

Udvalget har valgt at arbejde med disse opgaver:

 • Udvikle, implementere og vedligeholde kommunikationsstrategien
 • Kontakt til pressen
 • Udarbejde intern og ekstern kontaktliste
 • Vedligeholde pressemailingliste
 • Behjælpelige i lokalafdelingerne med pressemeddelelser
 • Udarbejde ”køreplan” angående presse og markedsføring af arrangementer
 • Ajourføring af informationsmateriale
 • Udvikle, implementere og vedligeholde strategi for hjemmeside
 • Udarbejde referat af møderne
 • Udarbejdelse af en årsplan og opfølgning på denne
 • Kommunikation til foreningens medlemmer
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af designmanual (diverse skabeloner)
 • Udarbejde pressemeddelelser
 • Udarbejdelse af et budget for kommunikationsudvalget

Medlemmer

Klaus Rehkopff, Odense (tovholder og repræsentant fra bestyrelsen)
Michael Barret Andersen (repræsentant fra bestyrelsen)
Helene Withington, Helsingør (formidler)
Kasper Mundt-Nielsen, Hvidovre (redaktør)

Kontakt udvalget på kom@ale.dk