Region Østjylland består af lokalafdelingerne: Djursland, Randers, og Aarhus.

Hver lokalafdeling har valgt 1-2 personer til regionsbestyrelsen, som har konstitueret sig med formand og næstformand.

Regionens hovedformål er at fordele de midler, der stilles til rådighed fra foreningen til aktiviteter. Det gør vi dels ved at støtte nogle store såkaldte regionsarrangementer, hvor der er ekstra omkostninger f.eks. til en foredragsholder, bustransport, samt til udadvendte hvervearrangementer. Vi giver midler til lokalafdelingerne, som skal dække administrative omkostninger.

Et andet formål er at formand og næstformand indgår i det såkaldte Regionsråd, der fungerer som sparringspartner for landsbestyrelsen i forskellige sammenhænge.

Vi har i regionen en infostand, som I kan låne til jeres arrangementer.

Det er også regionsbestyrelsen, der tager stilling til oprettelse af nye lokalafdelinger. Så hvis du mener, der er for langt til din nærmeste lokalafdeling og at der er basis for oprettelse af en lokalafdeling i dit område. Så kontakt regionsformanden hvorefter vi tager vi en snak om mulighederne og ser på, hvordan vi kan lave en ny lokalafdeling i dit område.

Regionsformand

Erik Gnudtzmann
Sdr. Borupvej 26
8940 Randers SV
86447517
30526242
erik.boldsen.gnudtzmann@remove-this.ale.dk
Regionsnæstformand

Erik Gnudtzmann
Sdr. Borupvej 26
8940 Randers SV
86447517
30526242
erik.boldsen.gnudtzmann@remove-this.ale.dk
Regionsredaktør

Erik Gnudtzmann
Sdr. Borupvej 26
8940 Randers SV
86447517
30526242
erik.boldsen.gnudtzmann@remove-this.ale.dk