Lokalafdeling Odense

DØE er Danmarks mest velsmagende forening der kæmper for det gode øl, og ønsker at formidle det til danskerne. Lokalafdelingen i Odense blev stiftet i 1999, og sammen med de 50 andre lokalafdelinger i landet, arrangere vi hver måned øl-aktiviteter for vores medlemmerne. Ølentusiast er ikke nødvendigvis lig med Ølnørd, for det der binder os sammen, er kærligheden til det gode øl. Så om man er ”nystartet” ølentusiast, eller har været medlem i mange år, får alle en masse ud af at være medlem, særligt her i Odense. Tilmelding til arrangementer foregår vi via NemTilmeld, på dette link https://doeodense.nemtilmeld.dk/

Velkommen

Velkommen til Danske Ølentusiaster i lokalafdeling Odense.

 

På denne side vil vi forsøge at give al information man som ny i foreningen kan have brug for. Er der noget vi har overset, så komme gerne med tilføjelser og tillægsspørgsmål til lokalafdeling.odensec@ale.dk

 

Først skal det understreges at alle henvendelser om selve medlemsskabet skal sendes til sekretariatet eller rettes ved at finde "Medlemsoplysninger" bag login på hovedsiden ale.dk

Arrangementer

Lokalafdelingen holder som udgangspunkt medlemsmøder en gang pr måned, ofte på Carlsens Kvarter. Der er normalt plads til op til 30 deltagere til hvert medlemsmøde. Ved arrangementer vi har erfaring med er de mest populære, afholder vi to i samme måned. Ved større arrangementer og arrangementer med spisning, bruger vi Soldaterhjemmet Dannevirke. Der kan vi være op til 80 deltagere.

 

Det koster normalt 160.- kr. at deltage i medlemsmøderne, hvis vi har arrangementer med bryggerier udefra kan prisen være højere.

 

Vi bruger billetsystemet NemTilmeld. 

Deltagelse kun mod forudtilmelding og forudbetaling! Følg linket til "billetsalget" ud for hvert arrangement.

 

Systemet skal selvfølgelig ikke udelukke nogen fra at deltage i vores arrangementer. Skulle der være nogen, der har problemer med NemTilmeld, så kontakt vores formand, så I kan finde ud af en løsning.

Foreningens historie

Søndag den 6. september 1999, et år efter stiftelsen af Danske Ølentusiaster, var der første gang medlemsmøde for fynske ølentusiaster på Carlsens Kvarter. Et år senere flyttede det månedlige møde til første tirsdag i måneden, og siden 16. januar 2001 har der været holdt medlemsmøder i Odense den tredje tirsdag i måneden. På et møde i Nyborg, 7. september 2002, blev den nuværende struktur med regioner og lokalafdelinger vedtaget, og Lokalafdeling Odense blev officielt skabt.

 

Den 17. september, tredje tirsdag i måneden, var det fynske medlemsmøde på Carlsens Kvarter således det første møde i Lokalafdeling Odense. Det første år i lokalafdelingens historie fungerede Jesper Hvalsøe som formand, efter at han havde stået bag de fynske medlemsmøder i Odense siden 1999.

 

Den 26. oktober 2003 holdt lokalafdelingen sit første Årsmøde. Her blev Søren Christensen valgt som lokalformand med Niels Christiansen som næstformand. De sad indtil 2007.

 

Her blev Christian Scheffel valgt som ny lokalformand og sad til 2013, med skiftende næstformænd Klaus Ferslev (2007-10), Claus Bolund (2010-12) og Morten Schmidt (2012-13).

 

I 2013 blev Niels Simonsen ny formand, med Finn Littau som næstformand. I 2016 blev Klaus Rehkopff valgt som formand, med først Thomas Kent Madsen, derefter Finn Littau som næstformand.

 

Fra 2019 er Jan Tonni Hansen lokalformand, med Thomas Kent Madsen som næstformand og Finn Littau i den nye funktion som kasserer.

 

I Juni 2022 valgte Jan Tonni Hansen at trække sig fra formandsposten. Det blev da næstformand Thomas Kent Madsen der varetog rollen som formand, indtil årsmødet i september.

 

På årsmødet 13. september 2022, blev følgende valgt: Formand Thomas Kent Madsen, Næstformand Morten Schmidt, Kasserer Per Hübchsmann, samt bestyrelsesmedlemmer Mette Eis-Hansen og Lisbeth Brøndum.