Kontaktinfo

Lokalformand
Vibeke Charlotte Petersen
Bukketornvej 36, 3300 Frederiksværk
Lokalformand
Ove Pedersen
Kasserer og webredaktør
Kim Normann
Møllebakken 15, Ramløse pr. Helsinge