Årsmøde 2013

Formanden byder velkommen til dette års årsmøde, vi er ca 70 deltagere. Inden mødet rigtigt går i gang, fortæller han, at foreningen er vært for 1 øl pr. fremmødt.  Bestyrelsen har foreslået Bent Rochler som dirigent. Rochler modtager valget og konstaterer, at  årsmødet er varslet i god tid, iht vedtægterne.

Formanden får ordet, og afgiver sin beretning for året der er gået og viser fotos  fra de forskellige arrangementer der har været i årets løb. Herefter takker formanden af, da han har valgt at stoppe som formand. Han takker den siddende bestyrelse hvor flere fortsætter, dog er der 3, der har valgt at stoppe, nemlig formanden Karsten, idéansvarlig Tex, og webmaster og fotograf Peter Leth, alle får et venligt ord med på vejen af den afgående formand.

Der blev valgt en ny formand som bestyrelsen havde foreslået, nemlig Anders Ousen, som accepterede og takkede for valget, som næstformand blev Kirsten Samsøe genvalgt.  Derudover skulle der nu vælges 3 nye,  og bestyrelsen havde  3 i forslag, nemlig Kuno Rasmussen, Claus Markussen og Peter Kümmel-Nielsen, som bliver valgt af de tilstedeværende deltagere. Rudy Mortensen blev udnævnt til at varetage og administrere vores hjemmeside på nettet.  Den nye bestyrelse ser efter valget sådan ud: formand Anders Ousen, næstformand Kirsten Samsøe. Bent Rochler, David Oxenholm, Kuno Rasmussen, Claus Markussen og Peter Kümmel-Nielsen. Der vil snarest blive afholdt et bestyrelsesmøde hvor bestyrelsen vil blive konstitueret.

Den gamle formand, Karsten overdrog formandsklokken til den nye formand Anders, der holdt en lille  ”tak for valget” tale.

Landsnæstformand Hans Peter Jepsen, Sønderborg var med til årsmødet, og han bad om ordet og fortalte om danske ølentusiaster m.m.

Herefter skulle der uddeles nogle diplomer, og det blev som følger:
Årets bryggeri i Fredericia 2013 : Gildet
Årets håndbryggede øl 2013: Belgisk Trippel fra Fæstnings Bryggeriet.
Årets øl 2013 valgt på øllets dag: Hvid Ged fra Gildet.
Årets ølentusiast 2012/2013: Henrik Felthaus fra Kolding
Årets ølværtshus 2013/2014: Hos Josef.

Der blev også udtrukket nogle boggevinster på sedler, de fremmødte havde skrevet deres navn på og afleveret i ” den grønne spand” og som lykkens gudinde, i skikkelse af næstformanden, udtrak de heldige, i samarbejde med den nye formand, Anders.

Herefter takkede den nye formand for god ro og orden, og tiden var nu inde til ølsmagning, som Gildet stod for.

Gildet fortalte lidt om deres ølbrygning og viste fotos af deres ”nye” bryggeri, som er beliggende i Bolderslev
Der var 7 øl, vi skulle smage, og vi fik udleveret et skema, der kunne udfyldes til bedømmelse af øllene.

De 7 øl vi smagte var:
Den gamle, vol. 5%
Det tynde øl, vol. 5,2%
Skorstensfejer, vol. 5,4%
Onkel Dunkel, vol. 5,4%
Tante Hvid, vol. 7,0%
Vinter Ale, vol. 8,8%
Løbesod, vol. 8,7%.

Herefter var årsmødet slut, og folk begyndte stille og roligt at takke af.