Årsmøde 2023

Torsdag den 5. oktober kl. 19.00 bød på Årsmødet – dvs. den årlige generalforsamling i Danske Ølentusiasters lokalafdeling i Fredericia. Efter Årsmødet var der en Belgisk ølsmagning ved Carsten Berthelsen til dem, der havde tilmeldt sig dette.

Det hele foregik vanen tro på Fredericia BrewPub, som vi igen i år havde fået lov til at anvende til dette formål. En stor tak til Marie og Alex for at stille BrewPubben til rådighed. 

Formand Robert bød velkommen til de 85 medlemmer, der havde truffet det fornuftige valg at tilbringe en torsdag i Fredericia Ølentusiaster og det gode øls tegn.

Ligesom sidste år, takket være lokalafdelingens sunde økonomi, stod der to fadøls-haner til fri afbenyttelse. På anlægget var Ølentusiasternes 25 års Jubilæumsøl fra Det Lille Bryggeri, samt en Hazy IPA fra Amager.

Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Bent accepterede opfordringen til at blive dirigent. Bent konstaterede, at Årsmødet var rettidigt og dermed lovligt varslet og styrede derefter med vanlig kyndig hånd, slagets gang. 

2 punkt: Til beretning om lokalafdelingen startede Robert ud med en kort medlemsstatus. Pr. 5. oktober 2023 er vi 261 medlemmer. Siden ”Øllets Dag” har vi fået 9 nye medlemmer. Nye medlemmer blev bedt om at rejse sig og blev budt velkommen til lyden af klapsalver. Robert fortalte derudover om den succeshistorie der lå i, at vi i lokalafdelingen var blevet kontaktet af Carlsberg, om på vegne af Danske Ølentusiaster at kunne tage imod et stort parti Carlsberg 175 Brut (champagne-øl), der var gået på dato. En jætteindsats af specielt Niels gjorde, at dette lykkedes og mangt en lokalafdeling at blive velsignet med herlig øl, der tilmed kostede gratis.

Robert gav derefter ordet videre til de øvrige 6 bestyrelsesmedlemmer, som på skift fortalte kort om det forgangne års 12 arrangementer.

Af highlights kan nævnes (se udførlige referater her):

  • Øl & ost - Feldhütten aka Henrik Feldthaus fra Beershoppen, imponerede med et udvalg af gode oste med matchende, lækre øl.
  • Champagneøl-smagning i Odd Fellow Logen, hvor mangt et medlem var mødt i de flotteste kjoler & stiveste puds.
  • Ricklinger-turen - en bustur til det tyske mikrobryggeri, Ricklinger Landbrauerei, hvor absolut ingen led tørst!
  • September måneds Øllets Dag, hvor Merian rettede stor tak til de frivillige. Uden jer er der ingen Øllets Dag i Fredericia.

Tredje punkt på dagsordenen var aflæggelse af regnskab. Bent kunne fortælle, at regnskabet som forventet og budgetteret, gav et underskud på 1.800 kr. Overskud fra sidste regnskabsårs Øllets Dag samt lidt af de opsparede midler er dermed kommet medlemmerne til gode i form af tilskud til diverse arrangementer. Foreningen har stadig en solid kassebeholdning på 17.000 kr.

Punkt 4 - 8 handlede om lokalbestyrelsen. Vedr. valg af lokalafdelings-formand så accepterede Robert genvalg og blev valgt. Vedr. valg af lokalafdelings-næstformand, så accepterede Merian genvalg og blev valgt. Vedr. valg af lokalafdeling-kasserer, så accepterede Bent genvalg og blev valgt. Linda, Niels og Hans accepterede også genvalg og blev valgt. Tex valgte at udtræde. I stedet havde Susan Herlufsen valgt at stille op og blev valgt ind. 

Vedr. valg af revisor og – suppleant, så ønskede Karsten genvalg som bilagskontrollant. Som bilagskontrollant-suppleant blev Tommy Rovlund valgt.

Således fortsætter en næsten uændret bestyrelse (Tex blev til Susan). Den nye bestyrelse blev mødt med bekræftende klapsalver fra salen.

Vedr. punkt 8 var der bred enighed om, at bestyrelsen med sine nuværende 7 medlemmer har en passende størrelse.

Vedr. punkt 9 indkomne forslag, så kunne Robert konstatere, at det var der ikke kommet nogen af.

Under det afsluttende 10. punkt: Eventuelt var turen kommet til uddelingen af diplomer.

Årets håndbryggede øl på Lille Øllets Dag:
Årets håndbryggede øl på Lille Øllets Dag blev Peter Lorenzens med sin Kirsebær Sour. For dette modtog Peter et velfortjent diplom

Årets Udskænkningssted ifm. årets Pub Crawl:
Som årets udskænkningssted på PubCrawl vandt Kahytten, som de også modtog et velfortjent diplom for. Deltagerne på pubcrawl havde afgivet deres stemmer på de frekventerede udskænkningssteder på forskellige parametre, herunder øludvalg, hygge, value for money, og betjening.

Efter et veloverstået Årsmøde var der en lille pause, der bl.a. flittigt blev brugt til at frekventere fadølsanlægget.
Dernæst var turen kommet til belgisk øl-smagning med Carsten Berthelsen under temaet, “Tradition møder Fornyelse”, hvor der samtidig blev udleveret lækre lune Brezel.

Carsten er jo en velkendt (TV)personlighed - her er for en ordens skyld nogle highlights: Forfatter til 50 øl du skal smage før du dør, og 24 øl du skal smage før det bliver jul. Natholdets Julekalender, Ølpodden, æresmedlem af Danske Ølentusiaster, samt Danske Ølentusiasters hæderspris. Mht. den belgiske connection har Carsten modtaget Den Belgiske Bryggeriforenings hædersmedalje, og Den Belgiske Kong Philippes ridderorden!

Derefter gik det slag-i-slag, hvor Carsten havde valgt en skøn blanding af traditionelle og helt nye belgiske øl. De 6 øl i rækkefølge med noter af Carsten

  • Avec Les Bons Voeux - en lækker overgæret Saison fra Brasserie Dupont på 9,5%
  • Babylone - en overgæret, tørhumlet (brød-)IPA fra Brussels Beer Project på 7%
  • Westmalle Tripel - den velkendte, herlige overgærede tripel fra Abdij Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart på 9,5 %
  • Troubadour Magma - en velhumlet overgæret Tripel/IPA fra The Musketeers
  • Rochefort 10 - velsmagende overgæret kvadruppel fra Brasserie Rochefort på 11,3%
  • Bush Caractére - overgæret Barley Wine fra Brasserie Dubaisson på 12%

Efter endt smagning fortsatte snak og tømning af slatter til omkring kl. 23:00. De standhaftige (herunder også Carsten Berthelsen) fortsatte på Kahytten.

I forbindelse med årsmødet, vil lokalbestyrelsen hermed gerne takke følgende.

Tak til BrewPubben for jeres velvilje til af afholde vores årsmøde for lukkede døre.

En sidste men bestemt ikke ubetydelig tak til alle jer medlemmer der mødte så talstærkt op.