Årsmøde 2018

Torsdag den 25. oktober var der årsmøde i Danske Ølentusiaster (DØE) Fredericia. Det foregik kl.19 på Generalen med et fornemt fremmøde af godt 60 medlemmer. Efter den officielle del var der som noget nyt oktoberfest-tema med live Oktoberfest musik og store Weissbier und Dunkel al libitum. 

Formanden Kirsten Samsøe bød velkommen og overlod for en kort bemærkning ordet til landsformanden Hans Peter, der i år havde valgt at aflægge DØE Fredericias årsmøde et besøg. Hans Peter fortalt kort om, hvad der rører sig i Danske Ølentusiaster, bl.a.:

         Landsforeningen ønsker øldiversitet, som de er gået i tænkeboks over, hvordan de kan sikre. De mindre bryggerier har et knapt så kommercielt fokus og er garant for mere eksperimenterende øl, hvilket vi som ølentusiaster jo er glade for. En opfordring til støtte op om de mindre bryggerier ved slet og ret at købe deres øl.

         Kåringen af årets ølnyhed kun har én kategori. Specielt var det vanskeligt at finde ølnyheder i den laveste kategori 0%-4%. 

Derefter startede selve årsmødet, hvor Bent blev foreslået til- og takkede ja til hvervet som dirigent. 

Kirsten lagde derefter straks ud med første punkt: Lokalafdelingens beretning, der var en gennemgang af alle arrangementer siden sidste årsmøde præsenter af bestyrelsen på skift med tilhørende billede slideshow. Nogle af højdepunkterne:10 års-galla, Øllets Dag, Beer tasting in the Dark i Fuglsang-centret. Derudover spændende gengangere som Humleløbet og UD&SE i Svendborg, der også er at læse om i Ølentusiasten. 

Kirsten modtog genvalg som formand, og Robert som næstformand. De blev begge genvalgt til lyden af klapsalver fra selvsagt alle fremmødte. 

Kirsten fortalte, at bestyrelsen med sine nuværende 7 medlemmer har en passende størrelse. Og at alle nuværende bestyrelsesmedlemmer er klar på genvalg.Til lyden af klapsalver blev Merian, Alex, Kuno, Bent og Hans valgt for endnu et år. 

Derefter var turen kommet til punktet, om DØE Fredericia skal overgå til at blive en §14 eller forblive en §13-forening.

Bent fortalte om fordelene ved at blive en §14 foreningen: At DØE Fredericia får en decidret foreningskonto i stedet for at bruge en kassererens private konto, at kassereren fremover til årsmødet vil fremlægge et regnskab og at vi økonomisk bliver mere uafhængige af Landsforeningen. Den økonomiske uafhængighed betyder, at et evt. overskud ved Øllets Dag er lokalforeningens eget. I dag som §13 kunne Landsforeningen principielt forlange at få andel i evt. overskud, da vi som §13 regnskabsmæssigt er underlagt dem. Ulempen ved §14 er en øget arbejdsbyrde til kassereren, da der skal føres regnskab for ethvert arrangement med dertilhørende krav til dokumentation i form af bilag. En enig bestyrelse anbefalede overgang til §14.

Efter Bents indlæg var der en kort debat. Adspurgt hvad DØE Fredericia startkapital er, svarede Bent ca. 18.000 kr., der stammer fra Øllets Dag. Hans Peter fortalte, at hans egen lokalafdelingen i Sønderborg efter lignende overvejelser allerede har valgt at gå over til §14. Afstemning foregik ved håndoprækning og et overvælgende flertal stemte ja til overgang til §14.  

Det øgede krav til regnskab krævede, at der blev valgt en bilagskontrollant og en bilagskontrollant suppleant. Carsten Iver Henriksen meldte sig til hvervet og bilagskontrollant. Og Jens Toftgaard til bilagskontrollant suppleant. 

Bent afsluttede den formelle del af årsmødet og gav ordet til Kirsten, der fortsatte med uddeling af diplomer og ølgaver. 

Diplomer: 

        Årets udskænkningssted: Valgt af deltagerne på den årlige Pubcrawl: Urbania Street Food.

        Årets håndbryggede øl: BSA Porto fra Pinke Strike Brewing ( Martin og Kuno ), valgt blandt de fremmødte medlemmere på Lille Øllets Dag.

        Årets bryggeri på Øllets Dag I Fredericia: Skanderborg Bryghus som blev valgt af deltagerne på dagen, og hvor Peter ahvde taget turen fra Skanderborg Bryghus til Fredericia for at modtage diplomet.

        Årets øl på Øllets Dag i Fredericia: The First Strike of Sunlight fra bryggeriet Åben, som ligeledes var valgt af deltagerne på Øllets Dag. Har var både Johannes og Philip fremmødt for at modtage diplomet.

        Årets Ølentusiast i Fredericia: Ove Clausen Hansen for hans engagerede deltagelse i mange af lokalafdelingens arrangementer – undertiden også suppleret med snaps med spændende indhold! 

Ølgaver:

         Henrik Damm, Tex og Pia, har valgt at stoppe i udvalget som arrangerer Øllets Dag, så for deres store indsats gennem 10 år var der ølgaver i form af en kasse Albani US Lager, samt en flaske Eden Mill Hop Gin ( gin med humle )  

Valget af årets bryggeri var sidste punkt inden oktoberfesten. Efter en skiftlig afstemning blev Indslev Bryggeri valgt med et stort forspring til nr. 2. 

Ziggezaggeziggezagge hoi hoi hoi .... Og så var der tid til Oktoberfest !!

Generalen var flot pyntet med vimpler, banner, flag, og Oktoberfestduge på bordene, og baren var fyldt med både halv og hel liters glas.
Der var indkøbt 60 liters weissbier og 60 liter Dunke fra Erdinger, og omkring otte tiden, havde medlemmerne lavet vakuum i samtlige fustagerne med Dunkel.
Så måtte der åbnes en anden mørk hane, hvor valget blev Grimbergen Noel.
Vi har booket Günther Krautseppl kendt fra Danmark har talent, som satte gang i DØE's Oktoberfest med humørsmittende tyrolermusik som Anton aus Tirol, Hey Baby, Sweet Caroline, og An der Nordseeküste.
Bestyrelsen var lidt nervøse for, om vi kunne få Generalen til at syde af Oktoberfeststemning, sådan en almindelig torsdag aften. Men vores nervøsitet blev hurtigt gjort til skamme, da der blev skålet og sunget med i stor stil, samt lavet kædedans rund mellem bordene.
Der var bestemt en festlig, fornøjelig og farverig aften, og Generalen bliver fyldt med den hyggeliggeliste Oktoberfeststemning, store fadøl og Brezel.
Der var ingen dresscode, men der var Oktoberfest hatte til alle, og endda Heidi parykker til de hurtigste.
En del af medlemmerne og inkl. bestyrelsen naturligvis, havde udnyttede muligheden for lige at lufte deres tyroler outfit til årsmødet.

Zum Wohl und viele Gruße …