Årsmøde 2020

Onsdag den 7. oktober kl. 18.00 var der Årsmøde i Danske Ølentusiasters lokalafdeling i Fredericia. Det foregik som noget nyt i år på Fredericia BrewPub, som vi i dagens anledning havde fået lov til at anvende til dette formål. 

Succesen med fællesspisning inden selv årsmødet blev gentaget i år, hvor medlemmerne for den nette sum af 100 kr. kunne nyde stegt flæsk med persillesovs samt en af BrewPub'ens egne fadøl.

Efter fællesspisning og det officielle årsmøde, var der arrangeret et foredrag inkl. øl-smagning med Michael Rahbek fra Nørrebro Brughus. På trods af Corona-krisen havde 30 medlemmer valgt at deltage i dette års Årsmøde.


Efter en lille times tid med hyggelig fællesspisning, var lokalbestyrelsen traditionen tro vært for en øl: Hvert medlem fik udleveret en øl-polet, man kunne gå i baren og få vekslet til en valgfri fadøl .


Årsmødet begyndte kl.19.00, hvor formand Kirsten Samsøe bød derpå velkommen, med en opfordring til de nye medlemmer om lige at rejse sig op. Et enkelt kvindeligt medlem var kommet til og hun blev behørigt budt velkommen til lokalforeningen med klapsalver.

Derefter startede den formelle del af årsmødet, som Bent tradionen tro styrede med kyndig hånd.


Kirsten fortsatte derefter med næste punkt på dagsordenen, som var lokalafdelingens beretning fra året der gik.
Ligesom det foregående år, blev alle arrangementer siden sidste årsmøde kort præsenteret af bestyrelsen på skift, med tilhørende billede-slideshow.

Til trods for Corona med en del aflyste arrangementer til følge, så lykkedes det faktisk at gennem hele 7 arrangementer, herunder Beertasting in the Dark på fuglsangscentret, banko ,  og Burlesque ved teateret Malstrøm.

Som et festligt indslag gennemgik Tex aflyste arrangementer, herunder Juleølsmagningen, det desværre også har vist sig nødvendigt at aflyse. Det skete med vanlig humor og en lille tvist i form af en række (meget) tænkte arrangementer, der (heldigvis) ikke blev til noget!

Næste punkt var aflæggelse af regnskab, da foreningen jo er overgået til at være en §14 afdeling.
Bent kunne fortælle, at til trods for for Corona'ens hærgen, herunder specielt aflysning af Øllets Dag, der er det af årets arrangementer, der skæpper i kassen. så endte foreningen kun med et underskud på 600 kr.

Punkt 4 - 8 handlede om lokalbestyrelsen.
Kirsten modtog genvalg som formand, Robert som næstformand, Bent som kasserer og Karsten Henriksen som bilagskontrollant, til lyden af klapsalver fra alle fremmødte medlemmer.
Samtlige øvrige bestyrelsesmedlemmer ønskede at fortsætte i lokalbestyrelsen: Merian, Niels, Tex og Hans.
Der var bred enighed om, at med sine nuværende 7 medlemmer har en passende størrelse.

 

Lokalformanden havde inden årsmødet ikke modtaget nogle indkommende forslag til punkt 10, så vi gik straks videre punkt 11 – eventuelt.

Flere medlemmer bragte på banen, om vi ikke kunne få penge tilbage fra Landsforeningen i form af tilskud til arrangementer. Robert fortalt, at bestyrelsen har undersøgt og nået frem til at, at på nuværende tidspunkt er det kun er muligt ved åbne arrangement med hvervning for øje. Fx ”Øllets Dag”. Bestyrelsen lover dog at undersøge det igen.

Herefter skulle lokalbestyrelsen uddeling af diplomer, der i år pga. Corona'ens hærgen var reduceret til 1 diplom:

Årets Udskænkningssted ifm. årets Pub Crawl, blev i træk   Fredericia Brewpub ved Dorthe og Alex. Følgende kategorier var grundlaget for udnævnelsen: Øl-udvalg, Betjening, Hygge og Value for Money.  

Som er tak for Erlings store arbejde ved både ”Øllets Dag” og Juleølsmagning, hvor han var langt i forberedelsen, fik Erling en gavekurv. Da han desværre ikke kunne være til stede, fik han den efterfølgende.

Dermed var den officielle del af Årsmødet afsluttet.

 

Foredrag ved Michael Rahbek fra Nørrebro Bryghus

Efter en kort pause tog Bjarke Bundgaard fra Carlsberg over med foredrag og ølsmagning. Temaet var historier og anekdoter fra Michaels mangeårrige virke som brygger og specielt hans nuværende arbejde som brygmester på Nørrebro Bryghus.

Et af de nueste tiltag / eksperiementer er etableringen af et komplet bryggeri i to 40-fods containere på Refshaleøen. Vanen tro startede Michael med at sige ja, selvfølgelig kan det lade sig gøre!   

Vi smagte følgende gennemførte kvalitets-øl fra Nørrebro Bryghus:

Gamle Københavner:

Stuykman Weissbier:

New York Lager:

Ravnsborg Rød:

King's Country

Nørrebors Julebryg

Nørrebro Jule IPA

Nordvest Porter

 

Præcis kl. 22 var ølsmagningen slut, da Corona-restriktioner, gjorde, at det var en meget skarp bagkant! 

 

I forbindelse med årsmødet, vil lokalbestyrelsen hermed gerne takke følgende.

Tak til BrewPub'en,   for jeres velvilje til af afholde vores årsmøde for lukkede døre, samt sponsoratet af en fadøl efter eget valg til samtlige deltagere.

En sidste men bestemt ikke ubetydelig tak til alle jer medlemmer der mødte så talstærkt op.