Årsmøde 2021

Torsdag den 14. oktober kl. 19.00 var der Årsmøde i Danske Ølentusiasters lokalafdeling i Fredericia, med hele 103 deltagere. Det foregik igen i år på Fredericia BrewPub, som vi i dagens anledning havde fået lov til at anvende til dette formål.

2021 har ud over Corina, desværre også budt på en række dødsfald i Fredericias afdeling, herunder vores kære og elskede formand Kirsten, der brat og alt for tidligt blev taget fra os. Blot uger inden Årsmødet havde hun på et bestyrelsesmøde sagt ja og følt sig frisk nok til at tage en tørn til på formandsposten.

Inden årsmødet gik igang, bad Robert derfor alle om at holde 1 minuts stilhed for alle dem, vi har mistet i det forgangne år.
Derefter blev der afspillet en video billed-kavalkade for at mindes Kirsten, med minder fra de utallige arrangementer, hun har deltaget i årenes løb.
minde videoen kan ses her )

Derefter startede den formelle del af årsmødet, som Bent traditionen tro styrede med kyndig hånd.
Som fungerende formand bød Robert velkommen, med en opfordring til de nye medlemmer om lige at rejse sig op. 8 medlemmer var kommet siden Øllets Dag, hvoraf 4 var mødt op på Årsmødet, som rejste sig, og de blev behørigt budt velkommen til lokalforeningen med klapsalver.
Herefter blev medlemmerne inviteret til at gå ombord i et tæt pakket køleskab, med forskellige danske og udenlandske bælle-øl til fri afbenyttelse under hele aftenen.

Robert fortsatte derefter med næste punkt på dagsordenen, som var lokalafdelingens beretning fra året der gik.
Ligesom det foregående år, blev alle arrangementer siden sidste årsmøde kort præsenteret af bestyrelsen på skift, med tilhørende billede-slideshow.
Til trods for, at Corona stadig spøgte med en række aflyste arrangementer til følge, så lykkedes det faktisk at gennem hele 6 arrangementer, herunder ”Øl og Vold” og ”Beer Bed & Breakfast” på Bryggeriet Refsvindinge.
En yderligere spændende pointe var, at lokalafdelingen i Fredericia med 27% har uofficiel Danmarks-rekord i antal kvindelige medlemmer :-)
På Årsmødet kunne vi i alt tælle 278 medlemmer ud fra vores medlemsliste, og det er meget stabilt i forhold til de seneste år.

Som et festligt indslag gennemgik Tex aflyste arrangementer, det desværre også har vist sig nødvendigt at aflyse. Det skete med vanlig humor og en lille tvist i form af en række (meget) tænkte arrangementer, der (heldigvis) ikke blev til noget!

Næste punkt var aflæggelse af regnskab, da foreningen jo nu er en §14 afdeling.
Bent kunne fortælle, at til trods for for Corona'ens stadige hærgen, herunder specielt aflysning af Øllets Dag, der er det af årets arrangementer, der skæpper i kassen. så endte foreningen  med et overskud på 3.000,- kr. Årsagen skal findes i, at flere arrangementer uventet havde givet et lille overskud.

Punkt 4 - 8 handlede om lokalbestyrelsen.
Da det var nødvendigt at vælge ny formand, var der lagt op til en større rokade. Robert oplyste, at han gerne ville stille op som formand. Og Merian som næstformand. Bent ønskede at fortsætte som kasserer, Karsten Henriksen som bilagskontrollant og Søren som bilagskontrollant-suppleant.
Samtlige øvrige bestyrelsesmedlemmer ønskede at fortsætte i lokalbestyrelsen: Niels, Tex og Hans.
Der var bred enighed om, at med sine nuværende 7 medlemmer har en passende størrelse.
Derfor blev Linda Damm foreslået valgt ind i bestyrelsen, hvilket hun accepterede. Den nye bestyrelses blev budt velkommen til lyden af klapsalver fra alle fremmødte medlemmer.

Da det ikke har været muligt at finde ud af, om formanden havde modtaget indkommende forslag, spurgte Robert til, om nogen havde sendt forslag til lokalformandens post indkommende. Da ingen meldte sig, var punkt 10 hurtigt overstået, så vi gik straks videre punkt 11 – eventuelt.

Jannik Toft Andersen fra landsforeningen havde tilmeldt sig Årsmødet og ønsket kort taletid. Beredvillig svarede han på alle spørgsmål og fortalte derudover om, hvad landsforeningen bedriver. Han kunne bl.a. fortælle, at landsforeningen arbejder på en model for, hvordan nogle af kontingentet, der pt. går ubeskåret til landsforeningen, går tilbage til lokalafdelingerne. Til spørgsmålet om, hvorfor Ølfestivallen og Lokomotiv-værkstedet samt Mikkeller Beer Celebration ligger samme weekend kunne han fortælle, at det var det muliges kunst / eneste fri-weekend. Landsforeningen arbejder på at etablere et samarbejde på dagen, så de to festivaller supplerer hinanden i stedet for at modarbejde hinanden, hvad nogle medlemmer har hørt rygter om.
Derudover kom der et enkelt spørgsmål til suppleanter, hvor Bent oplyste, at det er der ikke krav om ifølge vedtægterne og er der ikke er tradition for. 

Herefter skulle lokalbestyrelsen uddeling af diplomer:

Årets Udskænkningssted ifm. årets Pub Crawl, blev for 2. år i træk Fredericia Brewpub, hvor følgende kategorier var grundlaget for udnævnelsen: Øl-udvalg, Betjening, Hygge og Value for Money.
  

Årets øl på Øllets Dag og Årets Bryggeri på Øllets Dag gik begge til Frederikshavn Bryghus. Årets Øl blev Keine Hexerei på imponerende 19%.

Som er tak for Erlings store og utrættelige arbejde ved Øllets Dag 2021, og ikke mindst allerede ifm. Øllets Dag 2022, hvor han var langt i forberedelsen, fik Erling overrakt en stor øl-gavekurv, samt titlen som Årets Ølentusiast i Fredericia. 

Dermed var den officielle del af Årsmødet afsluttet og efter en kort pause var turen var kommet til et
foredrag/festligt indslag: ”Øl og Mord” ved Peter Mygind Leth og Carsten Ejby, hvor næsten samtlige af de 103 deltagere til Årsmødet også deltog i.

Hvor Peter diskede op med den ene vanvittige mordgåde efter den anden, hvor øl eller anden alkohol havde spillet en rolle, så supplerede Carsten Ejby smukt med morsomme og ganske alternative forklaringer på forskellige ølstiles tilblivelse.

Peter kunne bl.a. berette om den meget uheldige, lettere drikfældige togrøver Elmer McCurdy, der endte sine dage for sheriffens kugle, blev balsameret, endte i et omrejsende cirkus og først 66 år efter sin død blev begravet!

Undervejs blev der smagt på i alt 8 gennemførte kvalitetsøl:

Limfjords Ale - Thisted Bryghus

Grand Prestige - Hertog Jan

The Beary Beast - Amager Bryghus

Signatur IPA - Thisted Bryghus

Garden of Eden - To Øl

Whisky Lagret - Carlsberg

The Three Merchants - Ugly Duck

Limfjordsporter - Thisted Bryghus

 

I forbindelse med årsmødet, vil lokalbestyrelsen hermed gerne takke følgende.
Tak til BrewPub'en, for jeres velvilje til af afholde vores årsmøde for lukkede døre.
En sidste men bestemt ikke ubetydelig tak til alle jer medlemmer der mødte så talstærkt op.

Afspil video