Årsmøde 2016

Årsmøde Danske Ølentusiaster Fredericia Tirsdag den 11. oktober holdt lokalafdelingen i Fredericia årsmøde hvor ca. 60 – 65 deltog

Formanden Kirsten Samsøe bød velkommen, og derefter blev Bent Rochler valgt som dirigent.
Efter at have konstateret at årsmødet var varslet rettidigt, fik formanden ordet.

Kirsten indledte med en kort orientering til medlemmerne vedr. den måde foreningen fungerer på, vores økonomi (ikke selvstændig økonomisk afdeling), en kort god orientering, som ikke gav anledning til mange spørgsmål fra salen.

Årets gang og foreningens arrangementer siden sidste årsmøde blev gennemgået ved formanden samt fotos på skærm/ lærred. Der har været mange gode arrangementer.

Efter beretningen var det tid til valg af formand. Den siddende formand, Kirsten Samsøe stillede op igen, og det blev vel modtaget af salen, Kirsten blev genvalgt.
Nu var det en ny næstformand, der skulle vælges, og her pegede bestyrelsen på Robert Markussen. Dette blev også godkendt af de fremmødte.
Der var så forslag fra bestyrelsen om at gå fra 7 til 6 medlemmer, dette blev godkendt af de fremmødte.

Medlemmer:
Kuno og David trådte ud af bestyrelsen, og vi skulle derfor have valgt nyt medlem ind. Bestyrelsen havde forespurgt Alex, han blev også forslået fra salen, og han blev valgt, og budt velkommen i bestyrelsen. Merian er rimeligt ny i bestyrelsen, trådte ind i stedet for Claus Marcussen tidligere på året.
De udtrådte medlemmer fik tak for deres indsats i bestyrelsen

Bestyrelsen ser nu således ud:

Kirsten Samsøe – Formand
Robert Marcussen – Næstformand
Bent Rochler – Økonomiansvarlig
Peter Kümmel-Nielsen – Sekretær
Merian Thomsen – Lageransvarlig
Alex Bach Kristensen – Ad hoc opgaver

 

Efter valget til bestyrelsen var tiden kommet til, at der skulle uddeles diplomer for dette og hint.

Diplom til årets håndbryggede øl i Fredericia 2016, valgt på lille øllets dag: Skt. Bernadus fra Brygværkstedet Depotgården

Diplom for årets udskænkningssted 2016, valgt af deltagerne på sommerens Pub-crawl: Eriksens Vinhandel. Indstilling er sket ud fra følgende kriterier: Hygge, øludvalg, betjening og ”value for money”. 

Diplom for årets øl 2016, valgt på øllets dag: Brown Ale - Erritsø fra super Brugsen i Erritsø

Diplom for årets bryggeri: Inslev – Ugly Duck.

Der blev derefter uddelt et diplom til nyt æresmedlem: Tidligere formand Anders Outsen

Efter uddelingen af diplomer var det tid til evt.:

-Henrik Damm fik ordet og takkede alle hjælperne i forbindelse med øllets dag. Han kom samtidig med en lille opfordring, da der godt kan bruges lidt flere hjælpere til næste år, men der er ydet en stor indsats, og det har været rigtig godt.
-Bent Rochler orienterede om, at vi har købt billetter til Ølmesse i Kolding februar 2017. Billetterne sættes til salg via hjemmesiden og nyhedsbrev.
-Henrik Eriksen takkede for diplomet.

Kristen orienterede om de næste kommende arrangementer.

Dirigenten takkede for god ro og ordren, og nu var tiden kommet til aftenens ølsmagning.

Anders Outsen præsenterede et fint udvalg af øl fra Amager Bryghus:

Swole Mole • En rigtig guldøl
• Samarbejdsbryg med amerikanske 3 Floyds
The Lady of Cofitachequi  • Brygget med Fonta Flora
• IPA med frugt og bitterhed
The Sinner Series Gluttony • Fråds er jo en af deres 7 ”dødssynder”.
• En Imperial IPA med ekstra af det hele
Wrath • Fadlagret saison
• Den er lagret på rødvinsfade
Darkest of Suns • Noget så alternativt som en sort saison
• Brygget med Stillwater Artisinal Ales
Todd the Axeman • Brygget med Todd Haug fra Surly,
• Deraf navnet på øllet
Linda the Axegrinder • Linda the Axe Grinder er gift med Todd
• En oaked imperial red ale på 9%
Hr. Frederiksen • Kulsort, stærk og ret bitter
• Opkaldt efter Peter Frederiksen, der har været vigtig for bryggeriet

Efter smagning og spisning af ost og pølse fra gode fade, var det tid til at takke af for denne gang.
Den nye bestyrelse håber vi ses til mange øloplevelser i det kommende år, og vi glæder os til at dele oplevelserne med jer.

Oktober 2016 / Merian T.